Kilenkrysset bygger för en stor nyetablering i Bålsta

I Håbo kommuns nya verksamhetsområde Logistik Bålsta, nordost om Västerskog pågår planläggningen för att Kilenkrysset skall bygga ett lager till ett dagligvaruhandelföretag som väntas tillföra 500-700 arbetsplatser i kommunen.

Även andra företag har visat intresse för etablering i området. Det skriver Håbo Marknad i ett nyhetsbrev. Det kommer att betyda att antalet arbetsplatser i kommunen kommer att öka kraftigt. Fler kommer att kunna arbeta på hemmaplan och många av de 6500 som pendlar ut ur kommunen varje dag kan slippa det. Det kommer också att ge mer arbete till lokala företag med service till dessa företag.

Även ungdomar kan få praktikplatser och sommarjobb här. Det kommer också ge ett bättre underlag till den lokala handeln.


Läs mer