Penna och papper – vanligast vid lagerinventering 

december 7, 2016 IT/Teknik , Lager , Logistik
Penna och papper – vanligast vid lagerinventering 
Christina Befwe. Foto: Bodil Bergqvist.

Christina Befwe. Foto: Bodil Bergqvist.

Mer än hälften av företagen använder penna och papper när de inventerar, det visar en ny undersökning som teknikföretaget Idnet genomfört.

Lagerinventering är en viktig del i många företags verksamhet men metoder och arbetssätt att inventera på varierar, det visar en ny undersökning i vilken logistikchefer i större svenska företag tillfrågats om hur de går till väga vid lagerinventering. Ny teknik har inte slagit igenom utan vanligast är fortfarande att använda penna och papper vid lagerinventering.

Undersökningen visar att den näst vanligast metoden är att använda handdatorer. Det gör en tredjedel av företagen i undersökningen.

På fråga om företagen stänger ner verksamhet för att inventera svarar fyra av tio att de gör det helt eller delvis. Drygt hälften anger att verksamheten hålls igång som vanligt under inventering.

Undersökningen ger stöd för att valet av inventeringsmetod har betydelse för den löpande verksamheten. Användande av penna och papper är den metod som i minst utsträckning gör att verksamheten håller igång som vanligt. Av de som använder papper och penna stänger mer än hälften helt eller delvis ned verksamheten när de inventerar. För de som använder handdator eller truckdator är det nästan dubbelt så vanligt att verksamheten hålls igång som vanligt under inventering.

– Det är överraskande att hälften av företagen fortfarande använder papper och penna när de inventerar. Vi vet att nya tekniklösningar ger kvalitetsförbättringar och stärkt konkurrenskraft och det är förvånande att inte fler insett värdet av och tagit till sig ny teknik, meddelar Christina Befwe, marknadschef på Idnet.

Undersökningen har genomförts under hösten 2016 bland logistikchefer i större svenska företag.


Läs mer