Hamnkonflikt fortfarande olöst

december 5, 2016 Arbetsmarknad , Sjöfart

Konflikten mellan hamnarbetarna i Göteborgs hamn och APM Terminals Gothenburg  är fortfarande olöst. På fredagen upphörde det försök till medling som inletts 25 november. 

Det var i mitten av november som Hamnarbetarförbundet tog till stridsåtgärder för att driva igenom sina fackliga och arbetsrättsliga rättigheter krav. Under fyra dagar strejkade  hamnarbetarna i Göteborgs hamn genom punktstrejker. Något närmande parterna emellan ägde däremot inte rum och den 25 november gick statliga medlare in för att försöka lösa konflikten, ett försök som nu avbrutits. Det här innebär däremot inte att Hamnarbetarförbundet kommer att återuppta stridsåtgärder och strejka:

– Återupptagna stridsåtgärder kommer att föregås av offentlig information om detta samt kommunikation med direkt berörda parter, skriver Hamnarbetarförbundet.


Läs mer