Stor majoritet för flygskatt

december 7, 2016 Åsikt , Miljö/CSR , Transport

En stor majoritet av svenskarna är positiva till en flygskatt, enligt en mätning från Sifo. Men branschen lobbar hårt och en majoritet i riksdagen är emot.

Drygt 70 procent är ganska eller mycket positiva till en flygskatt, enligt Kantar Sifos undersökning, som genomförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen. 20 procent är ganska eller mycket negativt inställda till skatten. Stödet för en flygskatt har vuxit på senare år, vid en motsvarande undersökning 2010 var andelen positiva 62 procent

Kvinnor är i högre utsträckning än män positiva till skatten, 79 procent respektive 67 procent är för. Nedbrutet på partisympati råder en majoritet för flygskatt inom alla partier utifrån svaren i undersökningen, med störst övervikt bland MP-, V- och S-väljare. Minst positiv övervikt har SD- och M-väljarna.

Flygskatteutredningen, som presenteras i dagarna ska ge förslag på hur skatten ska utformas för att styra över konsumenterna till miljövänligare alternativ och hur den kan uppmuntra flygindustrin att minska sin klimatpåverkan. Men utredaren ska också beakta hur en skatt kan slå mot de regionalpolitiska målen om jobb och konkurrenskraft i alla delar av landet.

Flygskatteutredningen har internt diskuterat fler olika skattenivåer för flygresor, enligt TT:s uppgifter. Den lägsta nivån, 80 kronor, ska gälla för varje enkel flygresa inom EU och därmed också i Sverige. Den högsta skattesatsen, 400 kronor, läggs på långresor.

Utsläppen från svenskarnas flygresor ökar. Ändå betalar flyget idag vare sig energi-  eller koldioxidskatt. Skattelättnaden för flyget är en klimatskadlig subvention anser Naturskyddsföreningen.

– En skatt på flyget skulle jämna ut konkurrenssituationen mellan flyg och tåg. Vi vill ha rättvisa styrmedel mellan olika trafikslag. En flygresa mellan Sverige och Thailand subventioneras idag med cirka 5000 kronor per person, jämfört med vad en bilist betalar för motsvarande utsläpp av växthusgaser, sade Svante Axelsson, när det blev känt att flygskatt skulle utredas.

Den senaste tiden har det framförts häftiga protester mot en flygskatt främst från flygindustrin.


Läs mer