Nytt bygglogistikprojekt i Mölndal

mars 2, 2015 IT/Teknik , Logistik , Produktion

Svensk Bygglogistik ska göra en logistikentreprenad på Kvarnbyvallen i Mölndal utanför Göteborg tillsammans med JM. Här ska 230 bostäder byggas och Svensk Bygglogistik ansvarar för leveranserna till bygget. 

Kvarnbyvallen var en gång hemmaplan för bland annat fotbollsspelaren Pia Sundhage och Jitex, där JM nu skapar en blandbebyggelse med lägenheter, radhus, parhus och stadsvillor. 230 stycken bostäder skall det bli när det står färdigt hösten 2017.

Svensk Bygglogistik ska styra upp alla leveranser in till Kvarnbyvallen och säkerställa att de gemensamma ytorna och maskinella resurserna inom byggområdet nyttjas så produktivt och effektivt som möjligt. En uppgift som blir allt viktigare ju längre projektet pågår och nya kravställningar tillkommer när JM’s kunder väl börja flytta in på området. Innan projektet har bl a en logistikanalys gjorts som förberedelse, tillsammans med delprojektens platschefer.

Som verktyg för leveransplaneringen och informationsspridandet använder Svensk Bygglogistik sitt egenutvecklade system LogNet. Här ges alla intressenter, från byggherreorganisationen ända ner till underleverantörens materialleverantörs chaufför, möjlighet att planera sin egen verksamhet och få information i realtid om aktiviteterna på byggområdet.

Information om projektet finns här


Läs mer