Höjd tillåten bruttovikt för lastbilar kan snart höjas

Högsta tillåtna bruttovikten för lastbilar kan komma att höjas från 60 till 64 ton redan i vår. Det flaggar infrastrukturminister Anna Johansson nu för.
– Det pågår ett förberedande arbete i regeringskansliet med ett konkret förslag. Det bör vara klart inom hyggligt snar framtid, säger Anna Johansson till Svensk Åkeritidning.

Tidigare har infrastrukturminister Anna Johansson tvekat om en höjning eftersom den riskerar att ta gods från mer miljölvänliga järnvägstranspoeter. Enligt Anna Johansson är läget egentligen oförändrat. Den första höjningen med 4 extra ton har aldrig varit något problem, menar hon.
– Vad jag tidigare har talat om är att det krävs mer när det gäller en höjning till 74 tons bruttovikt. Där hade vi fått in kommentarer från remissinstanser att det kunde snedvrida konkurrensen mellan väg och järnväg. Dessutom kräver en höjning till 74 ton ändringar i lagen.
64 ton kräver bara en förordningsändring och där arbetar regeringskansliet just nu med ett konkret förslag.
– En tanke är att man kunde se kilometerskatten som ett sätt att jämna ut konkurrensen mellan väg och järnväg om man höjer till 74 ton. Men det är inte så att vi sambereder de två frågorna.


Läs mer