Ny tankstation för vätgas i Göteborg

oktober 15, 2015 IT/Teknik , Miljö/CSR
Ny tankstation för vätgas i Göteborg

Vätgas

Den 26 oktober invigs Göteborgs första permanenta vätgasstation, placerad intill PowerCell Swedens lokaler på Hisingen i Göteborg. Vid invigningen deltar Toyota Material Handling för att visa sin bränslecellstruck, såld till finska Oy Woikoski, som även är en av projektdeltagarna vid invigningen.

Den 26 oktober invigs äntligen Göteborgs första permanenta vätgastankstation på Hisingen i Göteborg. Projektet har drivits av Vätgas Sverige och Sweco AB i samarbete med PowerCell Sweden AB, och Oy Woikoski AB, vilka även delfinansierat vätgasstationen tillsammans med Västra Götalandsregionen och EU-programmet INEA Ten-T.
Bränslecellstruck från Toyota
I samband med invigningen visar Toyota Material Handling sin Toyota Traigo 80V bränslecellstruck som nyligen levererades till finska gasföretaget Oy Woikoskiär.  Trucken är den första Toyota bränslecellstrucken som har sålts på den Europeiska marknaden. Ett flertal lyckade tester har den senaste tiden genomförts såväl i Sverige som i övriga Europa.
I USA har Toyota redan sålt över 2 000 truckar som drivs med bränsleceller under varumärkena Toyota och Raymond, och intresset är stort även i Europa.
– Vi ser ett stort intresse från våra kunder kring truckar med bränsleceller och det är spännande att vara med och driva den utvecklingen. Vi ställde ut en truck med bränsleceller på Logistik- och Transportmässan i Göteborg tidigare i år vilken genererade stor uppmärksamhet. Toyota Material Handling testar löpande bränslecellstruckar hos olika kunder i Europa och i Sverige har vi testat en bränslecellstruck på Sandvik i Sandviken med gott utfall, konstaterar Peter Melin, Produkt- & Marknadschef på Toyota Material Handling Sweden.
Vätgas kan framställas ur förnyelsebara energikällor och ger då inte någon miljöbelastning i form av växthusgasutsläpp. Bilarna och truckarna tankas med vätgas, som omvandlas till el, vilket gör att de endast släpper ut vattenånga.
– Vi verkar för att vätgas ska finnas med på den nationella agenda för att uppfylla EUs direktiv om alternativa drivmedel. Tankstationen i Göteborg gör det möjligt att länka samman Oslo och Malmö, där stationer redan finns, kommenterar Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige.

Vätgas är en del i Västra Götalandsregionens arbete för hållbara transporter.

– Som region vill vi bidra till fler jobb och samtidigt minska miljöpåverkan. Syftet med projektet har varit att investera i en grundläggande tankinfrastruktur för vätgasfordon som gör det möjligt att skapa utveckling kring vätgasfordon och bränslecellsteknik i Västra Götaland, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman.

Fler vätgasfordon
De flesta ledande fordonstillverkare har den senaste tiden aviserat att de satsar på den här tekniken och de första serietillverkade bilarna börjar nu komma på marknaden. En bränslecell kombineras alltid med ett batteri i fordonen och i vissa fall kan bränslecellen vara mindre och fungera som en s.k. range extender för elhybridbilar, bussar och lätta lastbilar i stadstrafik, där nollemissionsfordon är ett viktigt steg mot en bättre miljö.

– Stationen gör det nu möjligt för PowerCell att testa och utveckla bränsleceller till våra kunders bränslecellsfordon och att företag och offentliga aktörer med verksamhet i stationens närhet kan motiveras att börja använda denna typ av fordon. Den blir också ett nav här i Biskopsgården för samverkan och klusterbildning kring vätgas, vilket stärker PowerCells globala attraktionskraft som ledande aktör på marknaden, kommetnerar Per Wassén, VD för PowerCell Sweden AB.

Tankstationen i Göteborg är levererad av det finska gasföretaget Oy Woikoski AB som haft en vätgasvision sedan sent 20-tal.
– Woikoski har en stark vilja att främja emissionsfri trafik genom att öka antalet vätgasstationer vid transportkorridorer för alternativa miljöbränslen i Europa, säger Kalevi Korjala, verkställande direktör för Oy Woikoski AB

Woikoski kommer i år att ha tre vätgasstationer i Finland och företaget ser Sverige som ett intressant led i utvecklingen. I Finland har Woikoski specialiserat sig på tillvaratagande av s.k. biproduktsvätgas som uppstår vid olika kemiska processer som outnyttjad biprodukt och anser att även Sverige har mycket potential i utnyttjande av denna vätgas för emissionsfri trafik.


Läs mer