Fryst hamntaxa i Göteborg

oktober 8, 2015 Ekonomi , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport
Fryst hamntaxa i Göteborg
Höteborgs hamntaxor ligger kvar på samma nivå nästa år. Foto Göteborgs hamn

Göteborgs hamntaxor ligger kvar på samma nivå nästa år. Foto Göteborgs hamn

Göteborgs hamn har valt att frysa hamntaxan, som ligger kvar på 2015 års nivå även under 2016.
– Med detta vill vi stärka näringslivets, sjöfartens och hamnens tillväxt, kommenterar hamnens vd Magnus Kårestedt.

Alla fartyg som anlöper Göteborgs Hamn betalar hamntaxa. Den baseras på fartygets bruttovikt och fartygstyp. Hamntaxan finansierar till exempel underhåll av farleder, trafikinformation och säkerheten i hamnen.

– Sjöfartens kostnader blir näringslivets transportkostnader. Genom att göra vårt yttersta för att hålla hamntaxan nere vill vi bidra till ett starkt rederikluster i Göteborg och ett brett linjeutbud till viktiga marknader, säger Magnus Kårestedt.

Tillväxten i svensk export och import av varor har varit blygsam under de senaste åren, vilket avspeglat sig i godsflödena i Göteborgs Hamn.

– Men nu börjar det komma positiva signaler från industrin och vi ser den oförändrade hamntaxan som ett sätt att verkligen få fart på tillväxten. Vi hoppas också att andra aktörer i transportkedjan gör sitt yttersta för att hålla kostnaderna nere. De statliga farledsavgifterna till exempel finns inte i övriga Europa och fördyrar transporterna för svensk industri, kommenterar Magnus Kårestedt.

Rabatt för miljöfartyg och inre vattenvägar
Fartyg med hög miljöprestanda får rabatt på hamntaxan i Göteborgs Hamn. Två index används som grund för premien – Environmental Ship Index, som används i många hamnar globalt, samt Clean Shipping Index som är ett miljöindex där lastägarna ställer krav på sjöfarten. Utöver detta får fartyg som växlar över till flytande naturgas, LNG, ytterligare rabatt.
En annan rabatt i hamntaxan riktar sig mot inlandsjöfarten. Fartyg som är klassade enligt den så kallade Inland Waterway-standarden och trafikerar området Göteborg–Vänern erhåller hela 25 procents rabatt på fartygshamnavgiften.

 


Läs mer