Jollyroom skaffar nytt lager i Göteborg

oktober 15, 2015 E-handel , Fastigheter
Jollyroom skaffar nytt lager i Göteborg
Jollyroom hyr 9 500 kvm av Eklandia på Tagenevägen 35. Bild: Eklandia

Jollyroom hyr 9 500 kvm av Eklandia på Tagenevägen 35. Bild: Eklandia

Eklandia Fastighets AB, dotterbolag inom Castellumkoncernen, har tecknat ett
5-årigt hyresavtal med Jollyroom avseende en lokal om 9 500 kvm i Tagene, Göteborg. 

E-handelsbolaget Jollyroom med Nordens största utbud av baby- och barnartiklar expanderar i Göteborg och etablerar ytterligare en logistikanläggning. I januari 2016 tillträder Jollyroom lokalen på Tagenevägen 35 som har ett mycket exponerat läge längs E6:an. Fastigheten har genomgått en omfattande förädling där bl a taket höjts, lagerytorna ökats och fasaden bytts ut för att möta kraven på en modern logistikanläggning.

– Nu utökar vi kapaciteten ytterligare för att ta hand om fler kunder och ett bredare sortiment säger Ole Sauar, VD och grundare på Jollyroom. Vi disponerar redan grann-byggnaden på 11 300 kvm och kommer med detta att få en samlad kontors- och logistikanläggning på 20 800 kvm.

– Vi är i kraftig tillväxt, i och med detta har en viktig bit fallit på plats för vår resa mot en miljard i omsättning år 2017, avslutar Sauar.

– Vi är glada över att kunna hjälpa Jollyroom att expandera sin verksamhet i Göteborg och välkomnar dem som hyresgäst till Eklandia. Uthyrningen stärker oss i vår uppfattning att det finns en stor efterfrågan på moderna lager- och logistikfastigheter i bra lägen i Göteborg, säger Stefan Vilhelmsson, uthyrare på Eklandia Fastighets AB.

– Uthyrningen till Jollyroom är ett bra exempel på att lagerbehoven ökat för e-handels-bolagen under senare år. För att kunna möta marknadens efterfrågan pågår förberedelser hos oss för att starta flera nya logistikprojekt. Vi har nyligen förvärvat mark längs Sörredsvägen och vi är en av aktörerna som är utvalda att utveckla en ny logistikpark i direkt anslutning till Göteborgs Hamn. Där planerar vi en storskalig etablering med flera logistikfastigheter på sammanlagt 70 000 kvm, säger Cecilia Fasth, VD på Eklandia Fastighets AB.


Läs mer