Logent logistikpartner till Volvo

oktober 26, 2012 IT/Teknik , Logistik , Produktion , Transport
Logent logistikpartner till Volvo

Logent ska även hantera färdiga bilar vid Volvos anläggning i Torslanda.

Logent, som med sin satsning Automotive Logistics, tagit över stora delar av Volvo Personvagnars bildistribution, stärker nu samarbetet ytterligare med bl a tullhantering och rangering.

Nyligen aviserade Logent att man, via sitt dotterbolag Logent Automotive Logistics, tar över distributionen av Volvo Personvagnars färdiga bilar vid fabriken i Torslanda till Stor-Stockholm, Mälardalen samt Norra Sverige. Sedan tidigare hanterar Logent även färdiga bilar i bilterminalen i Göteborgs hamn. Nu fördjupas samarbetet ytterligare genom att Logent även får förtroendet att ta över hanteringen av färdiga bilar vid Torslandafabriken i Göteborg samt tull- och dokumenthantering.

Tull- och dokumentansvar
Det fördjupade samarbetet innebär styrning, koordinering och rangering, sk. Yard management, av ca 200 000 st färdiga bilar vid Torslandafabriken. Vidare blir Logent ansvariga för all tull- och dokumenthantering kopplad till exportflöden från båda fabrikerna i Torslanda och Gent.
– Förtroendet vi har fått bygger på ett åtagande att aktivt arbeta med effektiviseringar och genom ett utökat ansvar kunna bidra till samordningseffekter i distributionen från fabrik till återförsäljare, kommenterar Anders Borgström, vd Logent Automotive Logistics.
Tillfälligt kommer Logents uppdrag även inkludera internationell helpdesk och en transportboknings-funktion.

Nytt koncept för fordonsindustrin
Logent Automotive Logistics lanserades i slutet av 2011. Verksamheten är fokuserad på att leverera effektiva distributionslösningar inom segmentet Automotive. Bolaget upphandlar terminal- och distributionslösningar samt närliggande tjänster efter kundernas behov. Basen i de erbjudna lösningarna är Green Cargos transportlösningar på tåg, Logents terminalnät och IT-system samt därtill kopplade åkerier. Konceptet är anpassat för fordonsindustrin och spänner över flera av Logents olika verksamheter. I partnersamarbetet med Volvo Personvagnar inräknas konsultexpertis, bemanningslösningar, tullombudsverksamhet och avancerade IT-stöd.
– Allt oftare ser vi att våra kunder efterfrågar lösningar med hög komplexitet och som inte tar hänsyn till hur Logents verksamhet är inordnad i affärsområden, berättar Tobias Jonasson, sälj- och marknadschef på Logent

Liknande koncept inom kort
Tobias Johansson berättar att konceptet inom kort kommer att få sällskap.
– Automotive Logistics får snart sällskap av ytterligare koncept där vi pakterat våra logistikkompetenser för att leverera helhetslösningar åt en viss bransch.

 


Läs mer