DSVs logistikcentrum i Landskrona öppnas i december

oktober 26, 2012 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen

I början av december invignings DSVs toppmoderna logistikcentrum i Landskrona. Logistikcentrumet kommer bli en av Skånes till markytan största byggnader och Nordens modernaste logistikanläggning.

När bygget står färdigt kommer cirka 500 personer att flytta in och börja arbeta där. Av dessa ska cirka 50 nyanställas och rekryteringen av personal pågår nu.
I ett senare skede kommer logistikanläggningen att expandera genom ytterligare två lagerbyggnader i anslutning till nuvarande. De kommer dock tidigast att stå klara om fem år.
När de väl är klara kan det innebära att ytterligare 300 personer behöver nyanställas.
DSVs logistikcentrum är den största företagsetableringen i Landskronas historia och den största nya logistikbyggnaden som färdigställs i år.
DSV nya Nordeuropaterminal ska hysa både DSV Solutions lager- och TPL-verksamhet, DSV Road och DSV Air & Sea.

Servar Skandinavien och centraleuropa
Det geografiska läget nära Öresundsbron och med närheten till flera europavägar var faktorer som gjorde att valet föll på just Landskrona. Men också att Landskrona visade ambition att medverka till ett bra boende för medarbetare med bra offentliga kommunikationer. Den nya terminalen kommer inte bara att betjäna Skandinavien, utan också delar av Centraleuropa. Därför representerar lokaliseringen delvis ett nytt logistiskt tänkande.
– Vi förväntar oss stora synergieffekter för alla våra tre grenar , säger Brian Winther Almind, vice president i ägarföretaget DSV Holding i en kommentar.
DSV räknar med att alla viktiga marknader i norra Europa kan nås inom 24 timmar från den nya terminalen i Landskrona.
Byggnaden ska totalt täcka 102 000 kvm av vilka 55 000 kvm ska användas för lager och 35 000 kvm för hanteringsytor. Byggnaderna kommer att få 200 portar. Till detta kommer 12 000 kvm för administration.
DSV investerar över 600 miljoner SEK i den nya anläggningen.

 


Läs mer