Lidköping först med flytande biogas

december 20, 2012 IT/Teknik , Logistik , Miljö/CSR , Produktion

Lidköpings nya biogasanläggning, den första i Sverige och en av de första i världen att producera flytande biogas, har invigts.

Anläggningen är ett exempel på hur samarbete kan skapa bättre tekniska förutsättningar för en hållbar utveckling, framför allt när det gäller tunga transporter. Lidköping Biogas är ett samarbete mellan Göteborg Energi, Lidköpings kommun och Swedish Biogas International.

Invigningen förrättades av Kia Andréasson, styrelseordförande för Göteborg Energi, Kjell Hedvall, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping och Peter Undén, vd i Swedish Biogas International.
Kia Andreasson pekade i sitt tal på att Lidköping Biogas ska ses som en del i transporternas klimatomställning.
– Det som gjorts här i Lidköping ger ringar på vattnet. Den som är först skapar intresse och inspiration för andra, sa Kia Andréasson.


Läs mer