Två julkontrakt för Logent

december 21, 2012 Logistik , Logistiklägen , Produktion , Transport

Lagom till jul meddelar Logent att de tar över driften av Hallsbergsterminalen från Green Cargo och Hallsbergs kommun – och skriver ett stort tullkontrakt med Holmen Paper.

Logent övertar verksamheten vid Hallsbergsterminalen från de tidigare ägarna Hallsbergs Kommun och Green Cargo. På terminalområdet finns en kombiterminal med tre fullängdsspår samt en terminalbyggnad. Nu har Logent ett intermodalt terminalnätverk innefattande hamn- och kombiterminaler i bl.a. Göteborg, Stockholm, Umeå och Sundsvall och nu även i Hallsberg.

– Verksamheten vid Hallsbergsterminalen ger oss en stadig plattform för att vidareutveckla flera av våra tjänster och koncept inom logistik. Sedan länge är Hallsberg synonymt med tåganknuten logistik och verksamheten i terminalen blir därför en viktig hörnsten i Logents nätverk av intermodala godsterminaler, kommenterar Lars-Göran Ahlberger, vd och koncernchef på Logent.

Processen för att hitta en köpare påbörjades i september 2012. Samtliga anställda på Hallsbergsterminalen kommer erbjudas anställning hos Logent.

Stort tulluppdrag för Holmen

Företaget har också tecknat ett tullavtal med Holmen Paper. Avtalet omfattar tullombudsverksamhet kopplat till import- och exportflöden för Holmens bruk i Braviken och Hallstavik. I dagsläget hanteras huvuddelen av tullarbetet internt och vissa exportflöden av annat tullombud.

– I vår typ av verksamhet måste tullarbetet gå snabbt och problemfritt. I en totalintegrerad lösning med Logent kan vi korta ledtiderna och samtidigt knyta till oss en partner som kan stötta oss med ytterligare tullkompetens, säger Björn Jonsson Dannetun, Supply Chain Manager på Holmen Paper i ett pressmeddelande.

Uppdraget för Holmen Paper förväntas vara i drift under januari. Logents tullverksamhet har vuxit kraftigt under 2012 bl a har stora tullavtal tecknats med Volvo Cars och OBH Nordica.

– Vår starka tillväxt på tullsidan har till stor del att göra med att tullverksamheten inte bara har en självklar funktion som isolerad tjänst åt våra uppdragsgivare. Då vi inom Logent just nu också ser en stark efterfrågan på branschspecifika logistikkoncept får också tullverksamheten en viktig stödfunktion i dessa. Ett sådant exempel är inom fordonsindustrin, säger Ann-Sofie Falkemar, vd på Logent Customs.

– Tomten uppskattar tydligen det vi gör och vem vet, kanske han själv behöver hjälp med tullen i dessa bråda tider.

Läs mer om Logent Cosums i en längre intervju med Ann-Sofie Falkemar i senaste numret av Intelligent Logistik, nr 6-7 2012.


Läs mer