Koalition för fossilfria tunga transporter bildad

maj 23, 2018 IT/Teknik , Logistik , Miljö/CSR , Transport

Scania, H&M, Siemens och E.on kommer sammarbeta för att uppnå fossilfria tunga transporter t o m 2050. Foto: Scania.

E.ON, H&M group, Scania och Siemens bildar en koalition för att påskynda skiftet till fossilfria tunga transporter, med avstamp i Scanias studie som visar att fossilfria tunga transporter är möjliga till 2050

Studiens slutsats är att det är möjligt att nå fossilfritt inom tunga transporter inom tidsramen för Parisavtalet. För att komma dit krävs dock att näringsliv och politik går samman, påbörjar förändringen och ser till att den sker i en historiskt snabb takt.

– De senaste åren har visat att omställningen till hållbara tunga transporter börjar ta fart och att marknaden svarar. Mycket mer måste dock ske för att minska växthusgasutsläppen. Ingen klarar av att göra detta ensam, men tillsammans kan vi lyckas. Därför är den grund som vi nu lägger med denna koalition, ett viktigt steg som visar hur vi kommer att driva förändring, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och koncernchef i ett pressmeddelande.

De fyra företagen går samman som en röst för att påverka allmänhet och politik, med sikte på att skapa optimala förutsättningar för en ömsesidigt fördelaktig förändring inom transportsektorn. Det krävs att hela systemet beaktas och koalitionen av bolag utgör en stark bas som representerar infrastruktur, energiförsörjning, fordonstillverkning och detaljhandel med transportköps-perspektivet.

– Det vi idag tillkännager är en språngbräda för ytterligare och djupare kunskap om ett globalt fossilfritt system för tunga transporter. Redan nu står det dock klart att infrastruktur för elektrifiering av tunga fordon är en viktig del av resan. Det passar därför bra för Siemens att gå ihop i denna grupp av företag som visar att de vill vara med och påverka och som åtar sig att se till att det händer, kommenterar Ulf Troedsson, koncernchef för Siemens Norden.

Koalitionen kommer att fortsätta att bygga kunskap samt identifiera innovationsmöjligheter och partnerskap inom medlemmarnas verksamhet och ekosystem som har potential att ge stor effekt.

– Det finns ingen tvekan om att framtidens transportsystem kommer att gå på grön energi. Omställningen av den tunga transportsektorn kommer att påverka ett helt ekosystem av aktörer. När vi ser till våra långsiktiga agendor så är vi helt ense, men det är här och nu vi måste gå samman för att påskynda förändring. Detta är bara första steget i ett mycket intressant samarbete, kommenterar Marc Hoffmann, vd för E.ON Sverige.

– Klimatet är en av de främsta prioriteringarna för alla bolag idag och vi har satt höga ambitioner för att vår verksamhet ska bli klimatpositiv till 2040. Men det är först när vi slår oss samman med andra nyckelaktörer i näringslivet som vi kan nå de ambitiösa målen. Att gå med i denna koalition ger oss en unik möjlighet att införa smarta, effektiva och hållbara lösningar för vår egen transport och logistik, kommenterar Anna Gedda, hållbarhetschef på H&M group.


Läs mer