Fossilfria tunga transporter möjliga till 2050

Fossilfria tunga transporter möjliga till 2050

Fossiloberoende tunga transporter till 2050 fullt möjligt. Foto: Scania.

Att nå klimatmålet enligt Parisavtalet om fossiloberoende tunga transporter senast 2050 är inte bara möjligt, utan också ekonomiskt attraktivt från ett samhällsperspektiv, det visar en studie som Scania har initierat.

– Noll koldioxidutsläpp i vår sektor inom tidsramen för Parisavtalet är uppnåeligt men det kommer att kräva förändring i oöverträffad hastighet, såväl som nära samarbeten mellan privat och offentlig sektor, säger Henrik Henriksson, Scanias vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Den omfattande analysen som Scania genomfört – och som granskats av en extern akademisk panel – visar att det finns flera vägar för att minska koldioxidutsläppen.  Studien omfattar tre transportsegment: fjärrtransport, distribution och stadsbuss samt fyra länder: Sverige, Tyskland, Kina och USA.

– Vi klarar av att sänka koldioxidutsläpp med mer än 20 procent genom att det befintliga systemet utnyttjas smartare. Utöver detta finns flera bränsle- och drivlinespår på vägen mot en fossilfri framtid. Biobränslen minskar koldioxidutsläpp snabbast och elektrifiering är det mest kostnadseffektiva, säger Henrik Henriksson.

Det kan ta lång tid för ny teknik att nå genomslag eftersom den befintliga fordonsflottan omsätts långsamt. Detta innebär att för vara fossiloberoende till 2050 måste storskaliga tekniskförändringar ske fram till 2025, men också förändringar i infrastruktur och beteenden. Dessutom måste den genomsnittliga årliga tillväxten i ny fossilfri drivlineteknik vara 5 till 10 procent globalt. Till 2040 måste fossilfria drivlinor utgöra samtlig försäljning. För att nå det målet, måste transportsektorn och intilliggande branscher påbörja förändring omedelbart och i en hög takt.

Slutsatser från The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050:

  •  Smartare logistik: Koldioxidutsläpp kan kapas med mer än 20 procent genom att optimera transportsystemet, t ex genom förbättrad ruttplanering och lasthantering. Resterande kan nås genom olika bränsle- och drivlinealternativ.
  •  Elektrifiering: Batteridrivna elfordon utgör den mest effektiva, snabbaste och kostnadseffektiva vägen i länder med infrastrukturella förutsättningar att erbjuda allmänna laddningssystem och fossilfri elektricitet. Fullskalig elektrifiering kommer dock att kräva fyra till fem gånger större infrastrukturinvesteringar jämfört med idag. I gengäld blir driftskostnad 40 procent lägre än för tunga dieselfordon. Elvägar för fjärrtransporter kan påskynda elektrifiering, särskilt under det närmaste årtiondet när batterikostnaderna väntas förbli höga.
  •  Biobränsle: Kommersiellt tillgängliga biobränslen, som biogas, biodiesel och etanol, kommer inledningsvis att vara en effektiv och genomförbar väg eftersom man kan utnyttja traditionell förbränningsmotorteknik. Den finns här och nu. Med ett maximalt utnyttjande av tillgängliga biobränslen, kommer biobränslebaserade förbränningsmotorer att kunna driva en femtedel av alla fordon 2050.
  •  Bränsleceller: Bränsleceller är dyrare och därför väntas en väsentlig tillväxt ske senare än för batteridrivna elfordon. Om teknikkostnaderna minskar och det finns tillräckligt mycket förnybar vätgas till låg kostnad kan bränsleceller utgöra en betydande del av fordonsflottan till 2050.

 


Läs mer