IoT-hubb för offentlig logistik till Östergötland

maj 23, 2018 IT/Teknik , Logistik , Logistiklägen
IoT-hubb för offentlig logistik till Östergötland

– Norrköping och Östgötaregionen har framtiden för sig som logistikläge, säger Pontus Lindblom. Foto: Lena Sonne.

I dagarna blev det klart att nio nya IoT-hubbar tillsammans får 70 miljoner i stöd från Vinnova. I Östergötland ska hubben med fokus på offentlig logistik ligga.

Projektet ska utveckla lösningar för att förbättra den offentliga logistiken med hjälp av smarta uppkopplade produkter och system, även kallat IoT (Internet of things) och involverar ett stort antal aktörer i länet, både företag och myndigheter, där Tekniska verken är ett av företagen.

– Det här ger oss möjlighet att göra regionen till Sveriges kompetenscentrum för säkra uppkopplade system med koppling till offentlig logistik. Idag finns redan en mängd spännande företag och innovationer inom området. Nu samlar vi kompetens, utveckling av innovationer och behovet av nya lösningar i en unik satsning, kommenterar Kjell Sullivan, verksamhetsutvecklare för IoT inom Kompetens och företagande vid Region Östergötland.

Storsatsar som logistikläge

Östgötaregionen ligger på tredje plats i listan över Sveriges tredje bästa logistiklägen 2018.  I mars stod det klart att Norrköpings och Linköpings kommun, Region Östergötland, Norrköpings hamn och Linköpings universitet går samman i en storsatsning på ett fysikt logistikkluster i Norrköping.

– Vi har ett enormt högt tryck på logistiketableringar i regionen just nu, sa Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun, då.

I Östergötlands strategi för smart specialisering är effektiv logistik och uppkopplade system och produkter två av de styrkeområden som lyfts fram. Det är områden där det finns företag, forskning och utveckling med spjutspetskompetens.

Effektivare logistik med IoT

Det nya projektet Offentlig logistik och IoT (Internet of Things) syftar till att koppla ihop utveckling inom områdena och bygga en kunskapshubb för att utveckla konkreta lösningar. Många offentliga organisationer är beroende av att resurser i form av material, personal, kunskap, apparatur finns tillgänglig på rätt plats i rätt tid.

Totalt satsas drygt 26 miljoner på projektet, som ska pågå under tre år. Fyra pilotprojekt kommer att genomföras. Ett av dessa drivs av Nationellt forensiskt centrum och handlar om att korta handläggningstiderna för brottsärenden genom mer effektiv logistik. Ett annat drivs av Tekniska verken i Linköping, som vill identifiera möjligheter och nyttan av att använda IoT inom vatten, fjärrvärme och avfall.

Projektet blir en viktig del i Tekniska verkens fortsatta satsning på IoT inom regionen. Vi ser fram emot att bidra med vår kompetens och våra befintliga kommunikationslösningar i utvecklingen av det smarta resurseffektiva samhället tillsammans med många starka regionala aktörer, kommenterar Ingela Lindahl, chef för Affärsutveckling på Tekniska verken i Linköping

Region Östergötland driver ett pilotprojekt som går ut på att hantera behov och nya logistiklösningar inom regionens sjukvårdsverksamhet för att optimera användningen av resurser. Dessutom driver Östgötatrafiken ett projekt om att med hjälp av uppkopplade bussar förbättra styrning och planering av trafik.


Läs mer