Klartecken för fortsatta försök med superlånga lastbilar

mars 17, 2014 IT/Teknik , Transport

Som del i ett forskningsprojekt, har ett 32 meter långt lastbilsekipage kört transporter mellan Schenkers terminaler i Malmö och Göteborg de senast två åren. Nu kommer en första utvärderingarna av försöket. Utvärderingen är positiv.

Ekipaget, med två trailrar, har fått dispens från de svenska bestämmelserna, som bara tillåter maximalt 25,25 meter långa ekipage. Tidigare i mars gav regeringen Trafikverket och Transportstyrelsen uppdraget att utreda möjligheten att tillåta framförallt tyngre, men även längre, bilar på svenska vägar.

Resultatet blir sannolikt ett argument för superlånga lastbilar. Både resultaten för miljö och säkerhet sägs nämligen vara över förväntan. Med moderna bromsar på alla axlar, är bromssträckan den samma som på mindre lastbilar av europeisk standard (16,5 meters dragbil med semitrailer). Även testchauffören tycker att det är ett stadigt ekipage.

32-metersbilen släpper också ut 28 procent mindre koldioxid per ton än 16,5-metersbilarna. Trafikverket och Transportstyrelsen är positiva och räknar med att förlänga projektet till 2017.

Transportarbetarförbundet tillstyker fortsatt försök men kräver att särskild behörighet införs för att framföra superlastbilarna


Läs mer