Framåt för digital kommunikation i byggsektorn

oktober 27, 2014 IT/Teknik , Logistik , Produktion

För att stödja en ökad digitala affärskommunikation i byggbranschen har BEAst skapat en tjänst för att enklare ansluta och kommunicera elektroniska affärsdokument som leveransplaner, order och fakturor mellan byggare och leverantörer.

Tjänsten är en del av den framväxande infrastrukturen PEPPOL som bygger på webbens DNS-teknik. Förstudien från 2013 visade att det i genomsnitt tar 25 timmar att ansluta en ny kund eller leverantör för elektronisk kommunikation av affärsdokument. Med PEPPOL kan kostnad och tid mer än halveras.

Då sektorns tusentals bygg- och fastighetsföretag kopplas samman med tusentals leverantörer är det lätt att förstå vilken effektiviserings-potential som detta innebär.

– Alla större byggbolag är med på detta men fördelarna gäller ju både byggbolag och leverantörer, säger Peter Fredholm, ansvarig för projektet

– De första affärstransaktionerna via BEAst PEPPOL har just skickats, som en del i ett pågående pilotprojekt i och med att Ahlsell börjat skicka sina e-fakturor till NCC via PEPPOL.

– Lösningen är inte branschspecifik, utan öppnar för förenklad affärskommunikation även för andra branscher, påpekar Peter Fredholm.

– Är man uppkopplad mot en användare så öppnar sig även kommunikation med andra.

– Vi har redan testat PEPPOL i Norge med goda resultat och är glada att möjligheten nu finns även i Sverige, berättar Svante Grute på NCC AB.

– Vår förhoppning är att leverantörerna nu ansluter sig till PEPPOL, så att vi alla kan spara kostnader och öka kvaliteten.

– För oss innebär PEPPOL att kommunikationen med våra kunder blir enklare och säkrare. Den enklare hanteringen gör att vi räknar med att andelen elektronisk kommunikation med våra kunder kommer att kunna öka avsevärt, menar Klara Lindeberg på Ahlsell Sverige AB.

Projektet leds av BEAst och finansieras av den svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, samt av deltagarna.


Läs mer