Första flighten med biobränsleinblandning från Arlanda

november 3, 2014 IT/Teknik , Miljö/CSR

SAS flight SK 066 klockan 8.15 den 4 november till Östersund blir den första reguljära flighten från Arlanda som går på biodrivmedel. Med på flighten finns många av deltagarna i Svebios konferens Årets Bioenergidagar som arrangeras i Östersund 4 – 5 november, och där ett av årets teman är biobränslen för flyg.

Bränslet är till 10 procent biodrivmedel denna gång, men det är fullt möjligt att flyga på högre inblandningar, och i framtiden på rena biobränslen. Biobränslet levereras av Statoil Aviation, som har tagit initiativ till att ta fram biobränsle för flyg till den skandinaviska marknaden. Statoil levererar redan biodrivmedel till den första fasta svenska tankstationen för flygbiobränsle på Karlstad Airport och Statoil Aviations vd kommer att tala på konferensen om marknadsutveckling för biobränslen till flyg.

– Det finns tillräckligt med biomassa för att kunna försörja allt flyg med biobränslen, kommenterar Gustav Melin, vd på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– När vi på Swedavia når vårt mål om nollutsläpp av fossil koldioxid 2020 i vår egen verksamhet finns endast ett område kvar att jobba inom och det är förnybara flygbränslen. Därför är den här satsningen ett så viktigt och intressant steg i rätt riktning, säger Lena Wennberg, miljöchef Swedavia.

Bland övriga talare på konferensen finns bl a Per Kågeson, Marie Giertz Svensk Exportkredit och landshövding Jöran Hägglund Jämtland län.


Läs mer