"Bygg nya stambanan längs E4"

november 3, 2014 Åsikt , Infrastruktur , Transport

Ledande länspolitiker från regering och opposition skriver debattartikel i Smålandsposten och vill att den nya stambanan byggs längs E4, men också att Kust-till-kustbanan rustas upp.

“Det handlar inte om öst eller väst. Det handlar om hela Region Kronobergs framtid och möjlighet till utveckling.
Satsningen på en ny stambana för höghastighetståg är inte partiskiljande och behöver inte heller vara kommun- eller regionskiljande. Tvärtom finns det egentligen bara vinnare i Kronoberg om vi får två stambanor genom regionen: nuvarande och Europa­banan.
Med två stambanor kommer Region Kronoberg och dess näringsliv att växa.
Förutsättningarna för den regionala pendeltågstrafiken förbättras och godstrafiken kan bli både mer flexibel och öka.

Genom att rusta upp Kust-till-kustbanan kan även Växjö, Kalmar och Karlskrona få en koppling till höghastighetsbanan vilket innebär att vi får en lösning som även gynnar en större region. Med persontrafik på Markarydsbanan hela vägen mellan Hässleholm och Markaryd växer regionen ytterligare.

Historiskt beslut
Regeringens beslut innebär att en ny stambana ska byggas från Stockholm via Jönköping till Malmö. Med fast förbindelse till Danmark ska banan kunna fortsätta vidare till Tyskland, helt i linje med tankarna om en Europakorridor. Stambanan ska byggas för höghastighetståg med en topphastighet på 320 kilometer i timmen men kommer även att kunna trafikeras med regionaltåg och kanske även lokaltåg.
Beslutet är historiskt och kommer att förbättra infrastrukturen påtagligt i södra Sverige men också ge betydligt bättre förutsättningar för en positiv samhällsutveckling i kommuner och regioner som Region Kronoberg. 

“Kortast, billigast, bäst för flest”

Beslut om var den nya stambanan exakt ska gå är inte fattat, men redan 2009 visade Gunnar Malms utredning (SOU 2009:74) att den bästa lösningen är att bygga längs E4:an via Jönköping/Värnamo/Helsingborg/Hässleholm/Malmö. Det är den samhällsekonomiskt mest lönsamma sträckningen. Den är kortast (och därmed billigast), påverkar miljön minst och skapar bäst tillgänglig­het för flest människor. Dessutom ger den en ­restid mellan Stockholm och Malmö som är kortare än något annat alternativ.
Regeringen har utsett två personer som fått i uppdrag att utreda vilken sträckning som den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö ska ha samt att inleda förhandlingar med berörda kommuner och regioner.
Den första delen av uppdraget borde inte vara svår. Det underlag som finns när det gäller kostnad, miljöpåverkan och marknadsunderlag visar att det egentligen bara finns ett alternativ och det är att bygga den nya stambanan längs med E4:an. Men det gäller att vi i Region Kronoberg också står enade när det är dags för förhandling med regeringens utsända.

För hela regionens skull är det viktigt att vi inte gör frågan om en ny stam­bana till en fråga om öst eller väst utan till det som den verkligen är en fråga om hela Region Kronobergs framtid.”


Läs mer