Fler logistikstudenter än någonsin på Chalmers

april 1, 2013 Arbetsmarknad , IT/Teknik , Logistik
Fler logistikstudenter än någonsin på Chalmers

Behovet av logistiker ökar och nya utbildningar startas. Ola Hultkrantz, utbildningsansvarig, märker tydligt det ökade logistikintresset.

– Vi har ett ökat antal sökande för varje år till våra 60 platser, säger Ola Hultkrantz, utbildningsansvarig för Chalmers masterprogram i Supply Chain Management, en tvåårig avslutande del av civilingingenjörsprogrammet som funnits sedan 1995.
Från att ha varit mer transportinriktad, har inriktningen breddats och tar nu upp större delen av värdekedjan.
– De flesta får jobb direkt – ofta redan där de gör sina examensarbeten. Internationellt står vi oss bra, det syns bl a genom att våra utländska studenter, ca 20 av de 60, ofta väljer att fullfölja sina studier här.
De flesta kommer numera från Europa efter att studieavgifterna för utomeuropeiska studenter höjts kraftigt.

Stort intresse från företag
Logistiken blir allt viktigare för företag eftersom logistikkostnaderna blir en allt större del av varans värde.
– Företag inser vikten av att se till helheten och minska sina kostnader i hela försörjningskedjan.
På Chalmers finns också kurser i logistik som vänder sig till yrkesverksamma, Chalmers Professional Education.

– Vi har haft kurser i lean production länge, dessutom har Kenth Lumsden och jag delat programansvar för ett Executive program i SCM, 10-dagarskurser för logistikchefer och företagsledare, där vi samarbetar med universitet i Chicago och Cambridge för att få bra föreläsare.
 

Av Lena Sonne


Läs mer