Fler logistikstudenter än någonsin i Luleå

mars 27, 2013 Arbetsmarknad , Logistik
Fler logistikstudenter än någonsin i Luleå

– Ibland blir jag imponerad av vilka kvalificerade förstajobb de nyexaminerade får, säger Anders Segerstedt.

På Luleå tekniska universitet, LTU, har antalet logistikstudenter ökat, efter en generell svacka i ingenjörsutbildningarna. 

– Under några år hade LTU en svacka i antalet ingenjörsstudenter som även påverkade industriell logistik, som vårt ämne kallas, men nu har vi fler studenter än någonsin, säger Anders Segerstedt, professor i logistik vid Luleå tekniska universitet.
– Jag undervisar själv en hel del, men det tyngsta ”lärarlasset” dras av teknologie doktor Diana Chronéer, som sett till att intresset för logistik ökat.
Studenterna med inriktning logistik får lätt jobb.
– Ibland blir jag imponerad av vilka kvalificerade förstajobb de får, exempelvis huvudplanerare för en stor livsmedelsproduktion Det är ingen enkel uppgift, men vi försöker förbereda dem så gott vi kan.

Kurs i bygglogistik
Anders Segerstedt har tillsammans med Thomas Olofsson, professor i byggproduktion, utvecklat en kurs i bygglogistik. Det finns tre andra kurser i logistik på olika nivåer; en speciell inköpskurs och en introducerande kurs som kallas ’Operations Management’.
– En viktig del i vår logistikinriktning är också en kurs i operationsanalys.
Det planeras också en högskoleingenjörslinje i Luleå; industriell ekonomi med inriktning på produktionslogistik.

Av Lena Sonne