Exportframgång för svenska kyltransporter

Uppsalabaserade Envirotainer är för andra året i rad nominerat till ”Stora Exportpriset” för sin snabba tillväxt inom smarta containrar för säkra kyltransporter.

Envirotainer tillverkar och leasar containrar för flygtransport av temperaturkänsliga produkter, som till exempel vaccin, insulin, blodplasma och olika former av biologiska läkemedel. Genom ett globalt nätverk av de största flyg- och logistikbolagen, erbjuds säkra kyltransporter över hela världen till främst läkemedels- och bioteknikföretag.
Sen 2011 har bolagets omsättning ökat med nästan 15 procent samtidigt som lönsamheten stärkts kraftigt. En ny produktlinje och stora investeringar i utbyggnaden av containerflottan är viktiga faktorer bakom bolagets tillväxt.
– Under 2011 har vi fokuserat på att möta en stadigt ökande efterfrågan på våra transportlösningar samtidigt som vi utvecklat en plattform för att hantera och bygga den fortsatta tillväxt vi nu står inför. Bland annat har vi lagt grunden för en ambitiös Asiensatsning där vi ser en mycket stor potential, kommenterar Niklas Prager, avgående vd för Envirotainer.
Bolaget har bl a öppnat kontor i Singapore och anställt ytterligare personal i regionen. I många asiatiska länder ökar nu den inhemska konsumtionen av läkemedel tack vare förbättrade levnadsförhållanden. Detta, i kombination med att exporten av läkemedel från länder som Indien och Kina har tilltagit, har bidragit till en ökad efterfrågan på Envirotainers containrar.
– Under senaste året har vi också jobbat hårt med att implementera ett nytt leasingavtal med våra partners inom flyg- och logistikindustrin. Syftet har varit att skapa förutsättningar för fortsatt snabb och lönsam tillväxt.
Under 2011 lanserade företaget en ny container, RAP e2, som erbjuder aktiv temperaturkontroll genom kompressorkylning och elektrisk uppvärmning. Den nya containern är tillverkad i kompositmaterial som ger goda isoleringsegenskaper och bidrar enligt bolaget kraftigt till den ökande omsättningen.
Envirotainer finns representerat i över 20 länder runt om i världen. FoU, tillverkning och affärsutveckling m m sker vid huvudkontoret i Lagga Marma, norr om Stockholm. 2011 omsatte Envirotainer ca 450 miljoner kronor där exportandelen var 100 procent.
Vinnaren av Stora Exportpriset kommer att utses den 22 maj under en ceremoni som äger rum på Stockholms Stadshus.
 


Läs mer