Nytt projekt för effektivare godsflöde

december 11, 2017 IT/Teknik , Logistik , Sjöfart
Nytt projekt för effektivare godsflöde

Effektivare godsflöde och bättre tidtabellhållning ska bli resultatet av nytt projekt. Foto: Wasaline.

Förbättrad säkerhet för färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo samt effektivare godsflöde på transportleden Gävle-Rauma står i fokus för projektet EfficientFlow.

Tanken med projektet är att trafikflödet i EU:s ScanMed-transportkorridor mellan Stockholm och Åbo samt mellan hamnarna Gävle och Rauma ska bli effektivare när IT-lösningar från Sjöfartsverkets tidigare EU-projekt integreras i logistikkedjan.

– Vi har testat verktyg för enskilda fartyg och hamnar tidigare. Att nu kunna testa och införa flödesoptimering i en längre transportkedja är oerhört spännande, kommenterar Magnus Sundström, enhetschef för forskning och innovation på Sjöfartsverket.

En delad informationsbild kring gods och trafikläge, flexiblare planering och bättre synkronisering med landtransporter är några av de fördelar som projektet kommer att ge.  Dessutom blir trafiken säkrare och utsläppen mindre.  Med rätt information om tillgänglighet av kajer samt hamn- och farledstrafik kan fartygen bättre optimera farten vilket även ger mindre utsläpp och stranderosion.

Projektet leds av Sjöfartsverket och övriga projektpartner är Gävle hamn i Sverige respektive Rauma hamn, Satakunta-universitetet och Trafikverket i Finland.

– Rauma-Gävle är en viktig transportled med ökande volymer tack vare de investeringar i containerterminaler och djupare farleder som gjorts. Att hamnarna nu kommer dela information smidigare gör verksamheten effektivare och mer förutsägbar, kommenterar Heikki Koivisto, sjöfartsexpert på Satakunta-universitetet.

Projektet pågår i tre år med start 2018 och har en projektbudget på 4,5 miljoner euro, som till stor del kommer från EU:s regionala program Interreg Central Baltic.