Nu ska byggsektorn bli uppkopplad

december 8, 2017 Forskning , IT/Teknik , Logistik

Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet med företag inom bygg- och telekomsektorn startar ett projektet för att effektivisera svensk byggsektor. “Uppkopplad byggplats” ska  koppla upp byggplatser och deras försörjningskedjor.

Med start till sommaren kommer minst fyra byggplatser kopplas upp samtidigt som det dagliga arbetet pågår. På dessa byggplatser kan de medverkande aktörerna gemensamt testa och utvärdera digital teknik.

Uppkopplad byggplats är ett så kallat testbäddsprojekt, det vill säga en plattform för att testa och utvärdera innovativa tillämpningar. Projektet, som ingår i ett av regeringens strategiska samverkansprogram vid namn Smart Built Environment  koordineras av IQ Samhällsbyggnad och har en budget på omkring 43 miljoner kronor och ska pågå i tre år.

Vinnova bidrar med cirka 20,5 miljoner kronor och resten samfinansieras från de deltagande företagen och organisationerna. Ett trettiotal organisationer från olika delar av bygg- och IKT-branscherna deltar i projektet, där bland annat NCC, Skanska, Peab, Lindbäcks Bygg, BoKlok och Cementa kommer att upplåta bygg- och tillverkningsplatser som testbäddar. Bland de företag som tillhandahåller olika digitala lösningar kan nämnas Telia, Atea, HiQ och Hexagon.

Projektledare för Uppkopplad byggplats är professor Martin Rudberg, Linköpings universitet.

– Det långsiktiga målet är att skapa den smarta, uppkopplade byggplatsen med tillhörande smarta försörjningskedjor.  Byggbranschen får ett tekniskt språng genom att vi tillsammans utvecklar digitala arbetsmetoder, mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering, kommenterar Martin Rudberg.

I förlängningen ska projektet bidra till att korta byggtider och öka produktiviteten samt minska kostnader, säkerhetsrisker och klimatpåverkan inom byggsektorn.

– Vi hoppas också på att locka nya aktörer till byggbranschen som kan bidra till att driva den digitala utvecklingen och skapa förutsättningar för nya affärsmodeller som ger ökad lönsamhet för de aktörer som är verksamma inom byggbranschen, kommenterar Martin Rudberg.


Läs mer