Axfoods automationsavtal klart för superlagret i Bålsta

november 7, 2019 IT/TEKNIK , LAGER

Automation för 240 miljoner euro kommer installeras i Axfoods lager i Bålsta av tyska Witron. Foto Axfood.

Nu är avtalet mellan Axfood och automationsleverantören, tyska Witron, påskrivet och klart. 240 miljoner euro investeras under fyra år. 

Axfoods framtida logistikcenter i Bålsta, som kommer bli ett av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel, planeras vara i drift 2023.  Nu har avtal tecknats med Witron, en marknadsledare inom såväl dynamisk lager- och plockhantering som end-to-end logistiklösningar, som kommer att leverera en driftsäker automationslösning för stora volymer i samtliga temperaturzoner.

Den totala avtalade investeringen med Witron uppgår till 240 MEUR under perioden 2019–2023. Investeringsåtagandet fördelas i huvuddrag enligt följande: 20 procent år 2019, cirka 25 procent år 2021, cirka 45 procent år 2022 samt återstående del år 2023. Som tidigare kommunicerats räknar Axfood med att kostnadsgraden för logistikverksamheten, inklusive nytt hyresavtal och ökade avskrivningar, kommer att vara i nivå med nuvarande kostnadsgrad vid full drift. Därefter beräknas kostnadsgraden sjunka i takt med ökade volymer.

– Jag är glad att vi nu har tecknat avtal med Witron. Det innebär att vi har alla viktiga pusselbitar på plats för fortsatt framdrift av bygget av vårt högautomatiserade logistikcenter utanför Stockholm. Lösningen kommer att ge oss en mer flexibel, effektiv och hållbar logistikkedja för varuförsörjningen till våra butiker och leveranserna kopplade till vår snabbt växande e-handel. Med investeringen tar vi ett stort steg in i framtiden och stärker hela Axfood-familjens konkurrenskraft, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood, i ett pressmeddelande.

Det högautomatiserade logistikcentret planeras vara i full drift 2023 och ska hantera både plock och leveranser till såväl butiker som e-handelskunder. Här samordnas stora delar av logistikverksamheten för Stockholm, Mälardalen och norrut, som idag står för cirka 60 procent av volymen. Enheten kommer att ersätta de nuvarande lagren i Jordbro, Borlänge, Årsta, Örebro, Skellefteå och Sätra. Dessutom skapas utrymme att öka kapaciteten med minst 40 procent jämfört med dagens volym i de befintliga sex lagren.

– Det känns mycket bra att ha avtalet om den viktiga automationslösningen klart. Witron är en etablerad och stark partner. I övrigt har vi full framdrift. I början av september beviljades vi bygglov och markförberedelserna för att uppföra lagerbyggnaden har påbörjats. Vi har tecknat avtal om ett nytt planeringsverktyg och styrningssystem för transportflöden och även skapat möjlighet att nyttja ytterligare mark i anslutning till befintlig fastighet. Alla steg syftar till att realisera det affärsvärde som satsningen på vårt nya logistikcenter syftar till, kommenterar Nicholas Pettersson, vd för Dagab som är Axfoods inköps- och logistikbolag.


Läs mer