Nu till försäljning: Volvos nya ellastbilar för citylogistik

november 7, 2019 Miljö/CSR , Transport

Nu går Volvos nya ellastbilsmodeller att köpa – men laddningen släpar efter. Foto Volvo.

Volvo börjar nu att sälja sina nya modeller av eldrivna mindre lastbilar: Volvo FL Electric och Volvo FE Electric,  i Sverige och på andra utvalda marknader i Europa – men laddinfrastrukturen släpar efter. 

De eldrivna lastbilarna möter de ökande behoven av hållbara transportlösningar i framför allt stadsmiljöer. Frånvaron av avgasutsläpp och sänkta ljudnivåer genom ellastbilar skapar stor potential i stadsmiljöer. För det första gör de låga ljudnivåerna det möjligt att leverera gods och samla in sopor tidiga morgnar, sena kvällar eller till och med nattetid, vilket bidrar till att förbättra transportlogistik och minska trafikstockningar under rusningstid. För det andra skapar ellastbilar, genom bättre luftkvalitet och minskat buller, nya möjligheter för stadsplanering och trafikflöden. En ellastbil kan till exempel användas i lastningsområden inomhus och i miljözoner.

– Global urbanisering kräver urban logistik och lastbilstransporter med noll utsläpp och minskat buller, och det brådskar. Med Volvo FL Electric och Volvo FE Electric kan vi möta dels de stränga miljökraven såväl som de höga affärsmässiga kraven från våra kunder, säger Jonas Odermalm, VP Product Line Electromobility, i ett pressmeddelande.

En utmaning är att maximera nyttolasten samtidigt som körsträckan optimeras.

– Volvo Lastvagnars lösningar kommer att baseras på individuella affärsbehov som tar hänsyn till ett antal faktorer, som exempelvis körcykler, lastkapacitet och ruttanalyser, för att kunna använda batteriernas prestanda på det mest effektiva sättet, fortsätter Jonas Odermalm.

Volvo FL Electric och Volvo FE Electric, som de nya modellerna heter,  har utvecklats i nära samarbete med utvalda kunder som är verksamma i Göteborg. Deras feedback har varit mycket positiv, och de förare som kört lastbilarna är särskilt imponerade av drivlinans prestanda, den sömlösa accelerationen och hur tysta lastbilarna är.

– Samtidigt som kundfeedbacken har varit positiv, förklarar Jonas Odermalm, är det tydligt att infrastrukturen för laddning fortfarande är under utveckling i de flesta städer. Vi arbetar sida vid sida med både offentliga och privata partners för att enas om en långsiktig strategi för hur laddinfrastrukturen ska expandera. Men det är uppenbart att utvecklingstakten för laddinfrastruktur måste öka.

För att kunna adressera klimatförändringar kommer det att krävas tillgänglighet av flera olika drivlineteknologier.

– Elfordon som laddas med förnybar elektricitet, är verkligen ett kraftfullt steg mot en mer hållbar distribution i städerna. Det kommer dock inte att vara en ensam energikälla som kan svara upp mot klimatutmaningen och andra miljöfrågor. Olika typer av transporter kräver olika typer av drivlinelösningar, sammanfattar Jonas Odermalm.

Fakta om Volvo FL Electric och Volvo FE Electric

•    Volvo FL Electric och Volvo FE Electric har utvecklats för distribution, avfallshantering och andra urbana transportapplikationer.
•    Försäljning startar nu i Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz, Frankrike och Nederländerna.
•    Serieproduktionen är planerad till mars 2020. Initialt är volymen begränsad, men kommer att öka successivt.
•    Volvo FL Electric har kapacitet för totalvikt på 16 ton.
•    Volvo FE Electric har kapacitet för totalvikt på 27 ton.