Aditro introducerar “gamification” på lagret

juni 20, 2019 Arbetsmarknad , IT/Teknik , Lager

TPL-företaget Aditro Logistics, med över 1 200 anställda, är enligt sig själva “först i Sverige” med att implementera gamification som en del i arbetsprocessen. Genom att göra lagerabetet till ett datorspel hoppas man både kunna attrahera nya medarbetare, få befintliga att stanna samt att effektivisera och kvalitetssäkra arbetsprocesser.

Logistikbranschen växer som aldrig förr. Den ökande e-handeln och företagens storsatsningar i logistikerbjudandet gör att behovet av väl fungerande lager ökar. För att möta detta växande behov och effektivisera arbetet har många arbetsuppgifter automatiserats med hjälp av avancerade IT-stöd, vilket har lett till att kvarstående arbetsuppgifter kan upplevas något monotona. Som ett sätt att förbättra trivsel och arbetsmiljö, samt att höja kvaliteten har nu Aditro Logistics valt att gamifiera hela sin verksamhet. Metoden har redan börjat användas av e-handelsjätten Amazon men logistikbolaget blir först med att implementera lösningen i stor skala på ett svenskt lager.

Från truckförare till truckninja

Varje medarbetare har en widget med en avatar som i realtid samlar poäng genom utförda arbetsuppgifter. Resultatet visas på en gemensam scoreboard som alla på arbetsplatsen kan ta del av och poängen man samlar in kan användas till att uppdatera sin avatar med utrustning och tillbehör. För medarbetarna kommer det i framtiden kanske innebära delvis nya roller – att få titulera sig truckninja istället för truckförare, beroende på ens prestation i spelet. Brian McCauley, postdoktor vid Jönköping International Business School, följer Aditro Logistics satsning nära, och anser att utvecklingen är intressant.

– Handgripliga mål och tydliga prestationer söker vi människor konstant efter och gamification är ett sätt att med teknikens hjälp svara på detta behov. Att göra ett monotont arbete till en lek som ger omedelbar feedback tillgodoser mänskliga behov, framförallt för unga generationer som är van vid denna typ av stimuli, kommenterar Brian McCauley.

Spel i alla delar

Just nu pågår arbetet med gamifiera hela företagets verksamhet – från den enskilde truckföraren till ledning. Målet är att arbetet ska ge både bättre resultat, en bättre arbetsmiljö och attrahera nya medarbetare som vill stanna länge. Traditionellt lagerarbete innebär sällan en arbetsplats där man stannar och umgås utanför arbetstid. Därför har man låtit sig inspireras av andra branscher där gränserna mellan arbete och fritid är mer flytande och också skapat gaminglounger med professionell utrustning, öppna för de anställda att använda utanför arbetstid. En intern målsättning hos bolaget är att inom kort ha ett eget e-sportslag.

–      Det här arbetssättet är nytt för oss, och för hela branschen, men vi kan redan se att den här satsningen fallit väl ut. Respons och engagemang från medarbetarna har varit otroligt stort och intresset för vår verksamhet har vuxit även utanför lagrets väggar. Det blir spännande att fortsätta utveckla detta nya arbetssätt. Nästa steg är att bjuda in våra kunder till spelet så att även de kan följa vårt arbete i realtid, kommenterar Johannes Gussander, vd på Aditro Logistics.