Svensk industri rasar

september 3, 2012 Inköp , Produktion

I augusti sjönk Inköpschefsindex för den svenska industrin, PMI, till 45,1 mot 50,6 månaden innan. Nivån är den lägsta sedan våren 2009.

Det är en påtaglig försvagning av industrikonjunkturen jämfört med tidigare under året då indexet fluktuerade kring 50-strecket, som är gränsen mellan upp- och nedgång i konjunkturen. Det visar Silf och Swedbanks Inköpschefsindex som publiceras varje månad.
Samtliga delindex sjönk i augusti vilket visar på en bred nedgång i industrikonjunkturen. Orderingången svarade för den största minskningen, följt av produktionen. Anpassningen i företagens personalstyrka till den svagare efterfrågan bidrog till att indexet för sysselsättningen föll till ett nytt årslägsta.
En osäker omvärldskonjunktur och krympande orderstockar bidrog till att en övervikt av industriföretagen förväntar en minskad eller en oförändrad produktion för det närmaste halvåret, varför indexet för planerad produktion hamnade under 50-strecket.
Indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 41,5 i augusti från 38,7 i juli och det innebär att priserna fortsatte att sjunka om än i en lägre takt. Lägre globala råvarupriser och en starkare krona bidrar till det låga prisökningstrycket från producentledet.
Indexet är en sammanställning av omkring 200 inköpschefers bedömning av den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Silf/Swedbanks Inköpschefsindex, säsongsrensat.

aug jul jun maj aug -11
Totalindex (PMI) 45,1 50,6 48,4 49,0 48,7

(Delindex i PMI)
Orderingång 41,1 51,2 46,4 49,2 47,0
Produktion 45,8 54,0 50,9 51,2 48,6
Sysselsättning 45,1 47,7 46,7 46,3 50,9
Leveranstider 45,1 46,9 46,8 46,9 49,1
Lager 45,2 48,2 46,0 47,9 51,5

(Nyckeltal utanför PMI)
Orderingång export 43,2 52,3 50,3 51,1 48,0
Orderingång hemma 41,3 47,3 44,1 44,9 42,3
Orderstock 41,9 48,5 46,9 47,0 47,9
Rå/insatsvarupriser 41,5 38,7 44,0 45,8 47,4
Import 45,5 52,4 48,5 46,5 48,5
Plan produkt (6 mån) 48,6 54,9 53,7 54,5 55,8
 


Läs mer