Helsingborgs Hamn ökar tågvolymerna

september 3, 2012 Logistik , Logistiklägen , Transport

Helsingborgs hamn har slutit avtal med företaget VIIA, som i september inleder trafik mellan Luxemburg och Helsingborgs hamn. På årsbasis ökar hamnens tågvolymer med drygt 15 procent.

Helsingborgs Hamns satsning på tågtransporter har resulterat i ett nytt och viktigt samarbetsavtal inom tågsegmentet. Hamnen har slutit avtal med företaget VIIA, som i september inleder trafik som på årsbasis ökar hamnens järnvägsvolym med drygt 15 procent.
Ett värdefullt tillskott i satsningen på ökade tågtransporter via kombiterminalen.

Tågoperatören VIIA – ett dotterbolag till franska Lorry Rail – är baserad i Luxemburg och kommer att transportera containrar och trailrar mellan Helsingborg och Bettembourg i södra Luxemburg. Transporterna sker uteslutande på tåg, och tågen kommer att lossas och lastas på Kombiterminalen.
Med det nya samarbetet får hamnen för första gången en tågdestination utanför befintliga i Sverige och Tyskland.

Med initialt tre järnvägspendlar med ambition att under hösten nå fem pendlar i vardera riktning per vecka kommer på lite sikt uppskattningsvis 12 000-13 000 enheter att hanteras i Helsingborgs Hamn årligen.
Därmed ökar tågvolymerna med drygt 15 %.

– Eftersom vi har som ambition att utveckla järnvägssegmentet är tillskottet viktigt för oss. Varje ny pendel blir en viktig draghjälp i jakten på ytterligare järnvägspendlar, eftersom vi successivt vinner erkännande och får större uppmärksamhet. Förhoppningen är förstås att även denna nya volym ska växa allteftersom samarbetet utvecklas, kommenterar Kjell-Åke Ranft, försäljningschef i Helsingborgs Hamn.

Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största containerhamn med ca 280 000 TEU via sjö och ytterligare ca 170 000 TEU via land. Första anlöpsdag i Helsingborg är beräknad till den 3 september.
 


Läs mer