SCA storhandlar oceanfrakt

januari 15, 2013 Inköp , Logistik , Produktion , Transport

I veckan annonserar SCA Transforest den största offertförfrågan någonsin rörande långväga containertransport över haven. Värdet är ca 700 miljoner och alla större oceanrederier är inbjudna.

Affären är resultatet av ett samarbete mellan SCA Transforest, SCAs logistikföretag, och samtliga affärsenheter inom SCAs hygienverksamhet, samordnade av SCA Hygiene Global Supply. Den samlade transportvolymen uppgår till cirka 75 000 TEU per år, och utgör en affär på totalt omkring 700 miljoner SEK, inklusive terminalhantering och ett flertal transporter till och från hamnar.

De största volymerna utgörs av export från Europa, men där ingår också betydande godsflöden från Asien och Amerika. Offertförfrågan omfattar växande godsflöden till och från samtliga kontinenter, vilket speglar SCAs globala utveckling.

Offertförfrågan utgör ett nytt steg i utvecklingen av transportupphandlingen inom SCA, som syftar till att öka samverkan mellan SCAs verksamheter inom skogs- och hygienprodukter.

Samtliga större oceanrederier inbjuds att delta. Offerthanteringen och därpå följande förhandlingar beräknas vara avslutade inom 6-8 veckor.

SCA Transforest tillhandahåller omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader. Verksamheten stöds av ett nätverk av terminaler i Europa.Verksamheten ingår i SCAs affärsområde Forest Products, som producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara.


Läs mer