Ny rapport om Nordisk fastighetsmarknad

oktober 9, 2012 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen
Ny rapport om Nordisk fastighetsmarknad

Colliers har gett ut Nordic Real Estate Review för kvartal 3, 2012, en analys av den nordiska hyres- och fastighetsmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Generellt har fastighetstransaktionerna ökat under 2012.

Rapporten Nordic Real Estate Review ger en överblick över fastighetsmarknaden och den makroekonomiska situationen i varje land.
Norden uppfattas ofta som en fastighetsmarknad för utländska investerare, men det finns olikheter. Generellt sett har antalet transaktioner i de nordiska länderna ökat under första halvan av 2012 jämfört med samma period förra året. I Sverige har det genomförts några stora transaktioner och totalt sett har det skett en ökning i antal transaktioner. Även Norge har haft en ökning, dock mindre, i antal transaktioner. Finland och Danmarks transaktionsmarknad ligger på samma nivå som förra året.
Andelen cross-bordertransaktioner fortsätter att öka i Sverige och Danmark och i Sverige uppgick andelen cross-bordertransaktioner 24 procent under det första halvåret 2012. I Sverige är det dock fortfarande en stor andel lokala fastighetsbolag inblandade i de genomförda transaktionerna. Även Norge och Finlands transaktioner domineras av lokala aktörer. Sverige har fortfarande den mest transparenta marknaden vilket gör att intresset är stort bland utländska investerare.
Alla fyra nordiska länder har begränsningar när det kommer till finansiering. Särskilt i Sverige har marginalerna ökat kraftigt vilket medför extra kostnader för investorer. Finansieringen är mest begränsad i Danmark där exempelvis små- och medelstora banker endast tillåts ha en exponering om 25 procent till fastighetsmarknaden.
 

Länk till rapporten: Nordic Real Estate Review Q3 2012(pdf)
 


Läs mer