Nelly sänker Cdon – dålig koll på lagret

januari 31, 2013 Inköp , Logistik , Produktion

Cdon Groups resultat störtdök från vinst på 129,2 miljoner kronor 2011 till förlust på 173,9 miljoner kronor 2012. Främsta orsaken är dålig koll på lagret i  modekedjan Nelly.com.

Cdon Groups rörelseresultat försämrades med drygt 300 miljoner kronor under förra året, trots att e-handelskoncernens försäljning växte kraftigt. Nettoomsättningen ökade med hela 31 %, från 3 404 miljoner SEK till 4 462 miljoner.

Från att ha gjort en nettovinst på 129,2 miljoner kronor 2011 gick bolaget med en förlust på 173,9 miljoner kronor 2012. Värst såg det ut för affärsområdet mode, som gjorde en förlust på över en kvarts miljard, – 267,6 miljoner SEK.

Förstärker logistikfunktionen

Enligt bolagsrapporten är bristande ekonomisk kontroll i NLY Scandinavia (Nelly.com) en viktig förklaring.

– Nelly.com är ett ungt bolag som expanderat kraftfullt under entreprenöriella former. Det är beklagligt att konstatera att bolagets tidigare administrativa rutiner, ekonomiska styrning och kontroll inte har dimensionerats för en snabb tillväxt och därmed inte har uppfyllt de krav man ska ställa på ett bolag av Nellys storlek, säger Paul Fischbein, koncernchef för Cdon Group, i en kommentar.

Bolaget uppger att de poster som sänkte resultatet i Nelly.com identifierades i bokslutsarbetet.

– Sedan ett par månader har stora delar av Nellys ledning bytts ut och ett stort förbättringsarbete har påbörjats. Bland annat har bolaget en ny vd samt kraftigt förstärkta funktioner för ekonomi, inköpscontrolling och logistik. Dessa åtgärder ger bolaget framtida stabilitet och kapacitet att fortsätta växa.

Dålig koll på lagret

Resultatet påverkades negativt av engångsposter under fjärde kvartalet 2012, bl a köpet av lagerverksamheten i Falkenberg. Men posterna inkluderar också nedskrivning av lagervärdet i Nelly.com med cirka 49 miljoner kronor och nedskrivning/justering av balansposter och lagerdiskrepanser på totalt 63 miljoner kronor. Av de senare var merparten, cirka 40 miljoner kronor, hänförliga till 2011 eller tidigare år, skriver Cdon i den preliminära rapporten.
 

Av Hilda Hultén


Läs mer