Saabs nyköpingslager öppnar för TPL-kunder

Saabs nyköpingslager öppnar för TPL-kunder

Saab Parts AB ägs av staten. Lagerytan är på hela 63 000 kvm med möjlighet att expandera ytterligare.

LOGISTIKLÄGEN Saabkonkursen har gjort att Saab Parts 63 000 kvm stora centrallager i Nyköping fått plats över. Nu startas TPL verksamhet i det toppmoderna distributionscentret.

Text Gösta Hultén/Foto Lena Sonne

Saab Automobile Parts AB i Nyköping är centrallager för reservdelar till Saab. Efter Saab Automobiles konkurs och därmed stopp på tillverkningen av nya Saab bilar, kommer världens ca 1,5 miljoner Saabbilar att successivt minska, vilket också innebär minskat behov av reservdelar.
 

Lennart Ståhl, vd Saab Automobile Parts AB.

Det ger nu plats och kapacitet att ta in nya externa kunder i de väldiga välutrustade lagerlokalerna i utkanten av Nyköping.
– Vi har fått erkännande från olika mätningar, inte minst under GM-tiden, att vara ett effektivt distributionscenter. Nu vill vi utnyttja vår kapacitet och kompetens till att ta in nya kunder, framför allt inom tredjepartslogistik.
Det säger Lennart Ståhl, vd för Saab Automobile Parts AB.

Möjlig tredubbling av orderrader

Med ca 250 kompetenta medarbetare, lagerytor på hela 63 000 kvm med utrymme för ytterligare 50 % expansion i yta och kapacitet för minst en tredubbling av antalet orderrader, kan den nya verksamheten sägas kunna få en flygande start. Uppdraget att värva nya kunder har gått till samarbetsbolaget ALogistik.
– Vi kan direkt ta in nya små och stora kunder och från första dagen erbjuda dem fullservice i form av ett globalt nätverk för distribution till mer än 60 länder, säger Torbjörn Browall, vd i ALogistik.
De största flödena av reservdelar går till USA, England och Norden, i nu nämnd storleksordning.
– Givetvis är vi starka på fordon, men vi kan erbjuda en närmast unik service till de mest olika kunder som behöver lägga ut sin logistikservice till en resursstark tredjepartslogistiker.

– Vi har kapacitet för mer än en tredubbling av antalet expedierade orderrader från 3 miljoner till 10 miljoner, berättar Lars Fernqvist, lagerchef.

Brett serviceutbud

Den service som erbjuds är mycket bred. Förutom plock och pack med utleverans samma dag erbjuds tullklarering, inköp, e-handel med egen webbportal, exportdokumentation, hantering av farligt gods och kundfakturering. Man har ett eget speditionskontor och här finns t o m callcenter med språkstöd för de flesta stora språk.
– Just nu bygger vi en del för flyggods som är säkerhetscertifierad för de nya kraven på ”känd avsändare”, berättar Lars Fernqvist, lagerchef.

Han berättar att lagret har kapacitet för mer än en tredubbling av antalet orderrader, från dagens 3 miljoner till 10 miljoner.

– Av 73 000 backar har vi 40 000 lediga för nya kunder.

Hanteringen på de 63 000 kvm rymmer stort svängrum med automatisk hantering med miniloads, manuell plockning och ett höglager med 21 meters takhöjd och 20 000 pallplatser.
– Om det går som vi räknar med kan vi ta in så många nya TPL-kunder att vi kan nyanställa ca 200 personer, menar Torbjörn Browall.

Torbjörn Browall, vd ALogistik, hoppas kunna nyanställa 200 personer.

Goda logistikförutsättningar
ALogistik vill nu på allvar sätta Nyköping på logistikkartan. Med läget i korsningen mellan TGOJ från Bergslagen och järnvägen Stockholm-Norrköping, med några kilometer till djuphamnen i Oxelösund och nästan lika nära till Stockholm/Skavsta flygplats är förutsättningarna goda.
– Men järnvägen passerar alldeles utanför byggnaderna och det är lätt att bygga ett stickspår och kanske i framtiden också ta gods via Oxelösunds hamn som gärna vill ta nya containervolymer.
När Ostlänken byggts kommer också den nuvarande järnvägen att dedikeras för godstransporter och kanske också ge underlag för en kombiterminal i Nyköping.