Yilport tar över Gävle hamn – investerar 450 miljoner

Yilport tar över Gävle hamn – investerar 450 miljoner
Yilport tar över hela driften av Gävle Hamn och investerar 450 miljoner kronor, främst i en ny containerterminal. Foto GCT

Yilport tar över hela driften av Gävle Hamn och investerar 450 miljoner kronor, främst i en ny containerterminal. Foto GCT

Nu tar turkiska terminalbolaget Yilport över hela Gävle hamnterminal och investerar 450 miljoner där.

Gävle hamn är en av landets största containerhamnar. Nu privatiseras driften helt när turkiska Yilport köper kommunägda Baltic Sea Gateway AB. Hamnens mark och infrastruktur ägs dock alltjämt av kommunens bolag Gävle hamn AB.
 – Detta är bra. Nu har vi en stor privat aktör som kan utveckla hamnen på ett mycket bättre sätt än vad vi i kommunen både kan och får, säger kommunalrådet Inger Källgren Sawela (M).
Gävle hamn har växt kraftigt och har ostkustens största och Sveriges tredje största containerterminal. Runt 1 000 fartygsanlöp sker varje år och och 10-20 tågset hanteras dagligen. Förra året hanterades nästan 6 miljoner ton gods i hamnen. Sedan 2006 går även allt flygbränsle till Arlanda via Gävle hamn.
Nu är det bara delar av containerterminalen som ägs privat, men för att kunna utveckla hamnverksamheten ytterligare har kommunfullmäktige sedan tidigare fattat beslut om att privatisera driften av hamnen.
Nu är ett avtal klart där driften privatiseras fullt ut.  Avtalet innebär att all drift privatiseras och regleras genom ett 30-årigt avtal.
 – Så gott som alla större hamnar i världen drivs på detta sätt. Det kommer att innebära mer investeringar, större godsvolymer och att hamnen fortsätter växa, säger Örjan Larsson, styrelseordförande (M) i Gävle hamn AB. Idag drivs godshanteringen i hamnen av terminalbolaget Baltic Sea Gateway AB, som är ett helägt dotterbolag till Gävle Hamn AB. Containerterminalen drivs av Gävle Containerterminal AB (GCT) som idag ägs till 20% av Gävle Stadshus AB. Övriga 80 procent ägs av Yilport, ett turkiskt hamnoperatörsbolag med verksamhet i hela världen. Avtalet innebär att all drift av hamnen drivs av Yilport framöver. Bolaget köper Baltic Sea Gateway AB samt kommunens kvarvarande aktiepost i Gävle Containerterminal AB. Affären omfattar inte bara hamnen i Fredriksskans utan även Terminal Granudden, som bl.a. servar ett av de största pappersbruken i regionen och som har utrymme för vidare expansion. Kommunens och Gävle hamns intressen säkras via ett koncessionsavtal som löper över 30 år.
I och med avtalet kommer Yilport att garantera omedelbara investeringar på cirka 450 miljoner kronor, huvudsakligen i en ny containerterminal.
– Detta ger oss fantastiska möjligheter att utveckla hamnen och säkra Gävles position som ett viktigt logistiknav från Stockholm och uppåt hela Norrland. Det är bra för kommunen, men framförallt bra för det lokala och regionala näringslivet, säger Inger Källgren Sawela.
 – Gävle passar mycket väl in i våra tillväxtplaner för Norden och Yilport som helhet, och är väl positionerat för fortsatt tillväxt. Vi blir nu ensam ägare till Gävle Containerterminal , och tillförs också all hantering av bulk- och styckegods, där vi har stor erfarenhet från andra Yilport-hamnar. Integreringen i Yilport-sfären ska hanteras av vår Nordiska region och vår ledning i Gävle, med stöd av Yilports centrala projektledning och IT-utvecklingsteam, säger Sean Pierce, vd för Yilport Holding.
Yilport har som ambition att vara en av världens tio största hamnoperatörer 2025. Köpet av Baltic Sea Gateway AB är det tredje nordiska förvärvet. Det började med en 80- procentig andel i Gävle Containerterminal inkluderande kombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg. Sedan februari 2015 driver Yilport även Oslos nya containerhamn med en 20 + 10-årig koncession. Yilports europeiska portfölj tredubblades nyligen också i storlek med förvärvet av Tertir-gruppen, och nio terminaler i Portugal och Spanien.

 


Läs mer