Välbesökt PLAN-konferens med SKF och Volvo i fokus

april 29, 2016 Ekonomi , Forskning , Logistik , Produktion
Välbesökt PLAN-konferens med SKF och Volvo i fokus
Plans nya

PLANs nya ordförande Anna Bjelm, Saba, flankerad av Leyla Is, Nässjö Näringslivs AB, som bl a arbetar med ett projekt för att integrera ungdomar i arbetslivet och Mikadokonsulten Mikael Thulin. Foto Lena Sonne

 

Årets PLAN-konferens på Lindholmen Science Park i  Göteborg samlade ca 280 deltagare, vilket var mer än på flera år.

Den första dagen, den 26 april, ägnades åt företagsbesök på ICA, Volvo Cars; SKF, Göteborgs hamn, Lindex, MAT.se och Newbody.
Den andra dagen 27 april inleddes av en energisprutande Alrik Danielson, vd och koncernchef på SKF.
SKF har 48 000 anställda i 140 länder och är marknadsledande inom kul- och rullager sedan mer än 100 år.
-Fokus för vår teknikutveckling är att minska den miljöpåverkan en produkt ger upphov till under sin livscykel, både i vår egen och i våra kunders verksamhet.
Han beskrev en marknad där priset går ner, men lagrens prestanda hela tiden måste förbättras.
– I samarbete med Volvo driver vi ett projekt där lagrets friktion kan minska med 40 procent, vilket ger lägre bränsleförbrukning och längre livslängd.
SKF går mot mer produktion mot kundorder och mindre lagerhållning.
-Vi går mot en period av lägre global tillväxt, menade han. 
– Världshandeln kommer att gå ned de närmaste 10-15 åren.
DSC_0037 (2)

– SKFs leverantörsmarknad går mot alltmer regionalt “närproducerat” i Amerika, Europa och Asien, sa Alrik Danielson.

DSC_0137 (1)

– 70-80 procent av logistikkostnaderna bestäms av strategiska beslut, sa Charlotte Hakegård.

Han beskrev också hur SKFs leverantörsmarknad går mot alltmer “närproducerat.”

– Om 10-15 år har vi istället för en enda global kanske tre olika regionala leverantörsmarknader – Amerika, Europa och Asien.

Charlotte Hakegård, supply chain manager AB Volvo talade om hur Volvos produktionslogistik skiljde sig i företagets 43 fabriker i olika världsdelar.  Volvo AB är världens näst största lastbilstillverkare som tillverkar lastbilar av märkena Volvo, Mack, Renault och UD Trucks i Japan.

– I Japan har vi inga lager alls utan underleverantörerna levererar direkt in i fabriken, enligt en fiskbensmodell. 

– Att vara med tidigt i utvecklingsfasen är den kritiska faktorn för att påverka kostnader och prestationer i supply chain, sa Charlotte Hakegård bl a

– 70-80 procent av logistikkostnaderna bestäms av strategiska beslut.
Text Gösta Hultén Foto Lena Sonne

 


Läs mer