Volymrekord för Trelleborgs hamn

februari 15, 2018 Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport
Volymrekord för Trelleborgs hamn

Rekordtrafik för Trelleborgs hamn 2017. Foto Trelleborgs Hamn AB

Trafiken via Trelleborgs Hamn slog nya rekord under 2017 och mer än en miljon fordon passerade hamnen.

Ökningen på de olika trafikslagen under året var för lastbilar 6,7 %, trailers 7,1 % och personbilarna med 7,4 % och i siffror utgör de tillsammans 1 125 573 fordon. Till detta kan tilläggas att 1 757 533 passagerare har passerat genom hamnen en ökning med 6,4 % jämfört med 2016. Trelleborgs Hamn AB har haft en stabil tillväxt sedan 1989 med en genomsnittlig årlig ökning av antalet enheter på 5,8 %.

– Det är fantastiskt roligt att komma in i ett bolag med en så positiv utveckling.  Hamnen står inför nya utmaningar att hantera ett så stort antal enheter både i och utanför hamnen. Volymutvecklingen ser ut att fortsätta i samma positiva riktning. Prognoserna fram till 2026 visar på att antalet fordon då kommer att uppgå till 1,8 miljoner fordon och nästan 2,5 miljoner passagerare kommer då att passera Trelleborg, kommenterar Jörgen Nilsson, vd för Trelleborgs Hamn AB.

–Just nu pågår arbetet med en ny check-in där vi separerar godstrafik och persontrafik, denna ombyggnad förväntas vara klar till sommaren. Trelleborgs Hamn är inne i en expansiv fas med utbyggnad och flytt av hamnen till det nya området i sydost detta görs för att man ska klara ökningen i ett längre perspektiv. Byggnationen med ett nytt färjeläge och kaj planeras komma igång senare under året.

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo hamn. De tre rederierna TT-Line, Unity Line och Stena Line har 12 färjor som trafikerar dygnet runt 365 dagar om året.


Läs mer