Volvo medfinansierar ny Marieholmsbro

januari 2, 2012 Infrastruktur , Transport

Hamnbanan i Göteborg är avgörande för godsförsörjningen till och från Volvokoncernen men förbindelsen är sårbar. Nu har AB Volvo lovat att medfinansiera en ny Marieholmsbro mot att bygget tidigareläggs.

Lastbilstillverkaren AB Volvo har tecknat avtal med Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Göteborgs Hamn om tidigareläggning och medfinansiering av en ny Marieholmsbro över Göta Älv, en del i den planerade nya hamnbanan.

– Avtalet är en viktig del i arbetet med att säkra framtidens transporter, Det är även i linje med vår ambition att i möjligaste mån stödja regionen, svenskt näringsliv och svensk handel, kommenterar Jan-Eric Sundgren, direktör på AB Volvo med ansvar för miljö- och samhällsfrågor.

Göteborgs stad, regionen och AB Volvo satsar sammanlagt 430 miljoner kronor och EU skjuter till 50 miljoner för att projektet ska komma igång fyra år tidigare än planerat. Byggstart beräknas till 2014 och färdig bro ska det finnas 2017.

Marieholmsbron är en av de viktigaste knutpunkterna i Volvokoncernens globala transportsystem. Banan och förbindelsen över Göta Älv är även avgörande för en stor del av svensk import och export via tåg till och från Göteborgs Hamn. Sårbarheten är dock stor med endast en järnvägsbro över älven. En ny bro skulle minska sårbarheten och det är därför viktigt för AB Volvo att den är på plats så tidigt som möjligt.

– Nu ser vi fram emot nästa steg, att byggstart påbörjas snarast, säger Jan-Eric Sundgren.


Läs mer