2011 ett förlorat år för miljöbilar

januari 2, 2012 Miljö/CSR , Transport

Miljöbilsandelen stod stilla. Andelen bilar som går på förnybara drivmedel var den lägsta sedan 2006. Gröna Bilister kallar därför 2011 för ett förlorat år och uppmanar nu regeringen att påskynda den utlovade omställningen mot en fossiloberoende bilism.

Både andelen gasdrivna bilar och andelen etanolbilar minskade under året. Andelen elbilar var försumbar.

Antalet nya bilar slog rekord, men miljöbilsandelen steg bara från 40,1 % 2010 till 40,2 % 2011. Miljöbilarna domineras nu helt av dieselbilar, som står för 62,6 % mot 46,5 % 2010. Endast 18,2 % av miljöbilarna går på el, etanol eller gas.

– Vi har hamnat på ett stickspår som blir en återvändsgränd om inte regeringen snabbt klargör den långsiktiga stimulansen för fossilbränslefria bilar, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister bedömer att miljöbilsandelen ökar något 2012, men att andelen fossilbränslebilar ökar ytterligare. 2013 skärps äntligen miljöbilsdefinitionen. Därmed blir 2012 slutrea för mängder av dieselbilar som precis klarar nuvarande definition.

– Det vägs inte på länga vägar upp av att ungefär ett tusen elbilar kommer att säljas, och varken på etanol- eller gasbilsfronten händer det särskilt mycket nytt eftersom stimulansen är för kortsiktig, säger Mattias Goldmann.

2011 års siffor gör att regeringens egna klimatmål blir än svårare att uppnå.