Volvo kräver besked om felande länken

Volvo kräver besked om felande länken

sydostlankenRegion Blekinge och Volvo Cars Body Components i Olofström vill tillsammans få regeringen anslå medel till att modernisera och bygga ut Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn.

Det rör sig om upprustning på den befintliga sträckan mellan Älmhult och Olofström i Blekinge och att bygga ny sträcka järnväg de 18 kilometerna mellan Olofström och Karlshamn.
Magnus Nilsson, vd för Volvo Cars Body Components i Olofström skriver att det är ett ”unikt viktigt godsprojekt” för näringslivet men också samhällsekonomiskt mycket lönsamt.
Magnus Nilsson hävdar att Sydostlänken i förläggningen kan utgöra en viktig del av i en sammanhängande järnvägsförbindelse mellan Asien och Skandinavien med båt via Östersjön.
Region Blekinge och Volvo Cars Body Components vill nu att regeringen se till att det utarbetas en plan så att arbetet med Sydostlänken kan börja under planeringsperioden. Denna järnväg som ses som den felande länken i Blekinges och Smålands järnvägssystem, är ett gammal önskemål även för IKEA i Älmhult, som då skulle bidra till att lägga över fler transporter från väg till järnväg.

 


Läs mer