Parterna nöjda med nytt transportavtal

april 19, 2016 Arbetsmarknad , Ekonomi , Transport

Det nya avtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och Transport är klart.
Parterna är överens om ett avtal som följer det tidigare etablerade märket på arbetsmarknaden. Transportavtalet som är Transportarbetareförbundets största kollektivavtal omfattar runt 45 000 arbetstagare och gäller i tolv månader. I korthet innebär det nya avtalet att månadslönen räknas upp med 590 kronor, och att vikariat leder till tillsvidareanställning om personen varit anställd 24 månader över en femårsperiod. I det nya avtalet finns också formulerat att all utbildning nödvändig för arbetet bekostas av arbetsgivaren.
– Vi har haft en bra dialog med Transport under förhandlingarna och är glada över att ha kommit överens om ett avtal som ligger i linje med märket, säger Anders Norberg, förhandlingschef och tillförordnad vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund.
Också Transport bekräftar att det varit konstruktiva förhandlingar.
– Vi fått gehör för våra prioriterade frågor, att stärka anställningsskyddet och att säkra kompetensutvecklingen i branschen, säger Lars Lindgren, förbundsordförande i Svenska Transportarbetareförbundet.
Lasse Lindgren menar att löneökningarna ligger i nivå med övriga arbetsmarknaden och att man säkrat upp en rad delar. Det nya avtalet börjar gälla retroaktivt, från 1 april i år och betyder i korthet att månadslönen räknas upp med 590 kronor.