Välbesökt tältmöte om logistiktrender i Örebro

För fjärde året arrangerade Region Örebro i förra veckan Örebro Logistikdagar, med stöd av Closer och Northern Lead vid Lindholmen i Göteborg. den 26-29 augusti vid nya Örebro Truckstopp.

Region Örebro län är i dag en av Sveriges ledande logistikregioner och den region som hyser Sveriges demografiska mittpunkt, som ligger i Hallsbergs kommun, strax söder om Örebro.

Den 26 och 27 augusti kretsade programmet kring transportsäkerhet och transporteffektivitet. Konferenstältet visade sig vara en bra satsning – tidvis var regnet så kraftigt att talarna hade svårt att göra sig hörda inför ett par hundra åhörare.

Transportsäkerhetsdagen handlade bl a om vad polisen kan göra för att stävja lagbrott och fusk på vägarna bl a med stöd av de nya lagar som införts t ex med möjlighet att klampa olagligt framförda lastbilar.

Transporteffektivitetsdagen inleddes av två internationella talare professor Rod Franklin från Kuhne Logistik universitet i Hamburg och professor Eric Ballot Mines Paris Tech HDR, talade om europeiska trender inom logistik.

Eric Ballot talade om hur sändningana av goda blvit mindre och mindre, att lastbilar bara är fullt utnyttjade 10 procent av tiden och att godstransporter på väg är “den del av logistiken som är minst under kontroll”.

Han visade också en modell för pooling, med samarbete för att utnyttja nätverk och resurser effektivare än idag.

Avsätter 1,2 miljarder till underhåll

Infrastrukturminister Anna Johansson talade om hur transporterna kan möta klimathotet och om att alldeles för få av klimatmålen är uppnådda. Utöver de 10 miljarder som tidigare aviserats i höstbudgeten, kommer ytterligare 1.2 miljarder att avsättas för att förbättra underhåll av vägar och järnvägar. 200 miljoner av dem är avsatta för vägar och järnvägar i glesbygd.

– Urbana varutransporter är en jätteutmaning, t ex hur vi utnyttjar befinligt infrastruktur bättre.

Infrastrukturkommissionens ordförande Björn Hasselgren KTH menade att vi behöver arbeta på nya sätt för att rusta upp vår infrastruktur.

– Nya initiativ kan ge mer nytta för de pengar som redan satsas, och föra till nya resurser till behov som inte täcks idag.

– Det behövs inte mer pengar till infrastruktur. Problemet idag är styrningen.

Han trodde dock inte på en starkare statlig styrning av järnvägsunderhållet.

Kommissionens slutrapport kommer i oktober.

Vill se fler företagsetableringar i Örebro

Om infrastruktur och arbetstillfällen talade Irén Lejegren (S) regionråd, Örebro län.

– Vi har mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största rangerbangård, två kombiterminaler och Sveriges fjärde största fraktflygplats.
– Många företag har också valt att lägga sina distributionscentraler för Sverige eller hela Nordeuropa här. Men vi vill gärna se fler företag etablerar sig och växa här.
– På vissa håll behövs ny infrastruktur, exempelvis dubbelspår på hela banan mellan Hallsberg och Motala och E20 mot Göteborg måste byggas om.

Under helgen samlades sedan flera tusen intresserade för att se på och pröva begivenheter och underhållning kring transporter och fordon på Örebro Truckstop


Läs mer