Ur senaste numret: Grönt ljus för efterlängtad logistikpark

september 17, 2019 Infrastruktur , Logistik , Logistiklägen
Ur senaste numret: Grönt ljus för efterlängtad logistikpark

SCA bekostar bland annat ny väg och järnvägsspår från Ortvikens pappersbruk till den nya Tunadalshamnen. Foto Torbjörn Bergqvist

Efter flera års processer har Sundsvalls logistikpark äntligen de tillstånd som krävs för att sätta spaden i marken. Men det brådskar – behovet av utökad hamn- och kombiterminalskapacitet är skriande. 

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!

När arbetet med att planera för en ny logistikpark i Sundsvall, med ny containerhamn, en modern kombiterminal och nya logistikytor påbörjades för drygt åtta år år sedan, så var förhoppningen att hamnen skulle stå färdig 2017. 

Så blev dock inte fallet – processen för miljötillstånd drog ut på tiden med överklaganden upp i högsta instans. Först i juli i år hade det kommunala bolaget Sundsvalls logistikpark äntligen alla tillstånd som krävs.

– Det har tagit flera år längre än vi hade hoppats, det är flera processer som fördröjts, konstaterar vd Sven Magnusson. 

Att projektet dragit ut på tiden innebär att satsningen, som ursprungligen estimerades att kosta en miljard SEK, kommer att bli dyrare. Särskilt med tanke på alla andra infrastrukturprojekt som nu pågår i regionen och resten av Sverige, som konkurrerar om kompetens och arbetskraft. 

Stora lastbilsflöden

Fördröjningen har gjort att kapacitetstaket både för hamn och järnväg nu redan nåtts. I februari i år invigde SCA den utbyggda massafabriken Östrand, en investering på 7,8 miljarder SEK. Östrand har gått från en kapacitet på 430 000 ton blekt barrsulfatmassa till 900 000 ton, och är nu den största fabriken i sitt slag i världen. Mycket av godset i regionen, som hade kunnat tagit båten eller tåget, går nu med lastbil till och från Sundsvall. 

– Den nuvarande kombiterminalen och järnvägskapaciteten var chokad redan för tre, fyra år sedan. Hamnkapaciteten gick i topp i juni i fjol. Det är mycket godsflöden som får stå åt sidan och köras med lastbil som det ser ut idag. Hade vi haft möjlighet att bygga tidigare hade vi idag varit en föregångare när det gäller gods på sjö och järnväg, säger Sven Magnusson. 

I projektet Sundsvalls logistikpark ingår en ny containerhamn som SCA och Sundsvalls hamn samäger. I anslutning bygger Sundsvall Logistikpark en ny kombiterminal med logistik- och lagerytor för nyetableringar på drygt 86 000 kvm. SCA bekostar också ny väg och järnvägsspår från Ortvikens pappersbruk, till den nya Tunadalshamnen. Vid hamnen kan SCA också bygga magasin för lagring. I projektet samarbetar kommunen, Trafikverket och SCA och det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB samordnar. 

Investeringsbeslut från kommunen väntas i höst, därefter hoppas man kunna sätta spaden i marken efter årsskiftet. 

Av Klara Eriksson 

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2019 – vill du läsa mer: prenumerera här!