Umeå storsatsar som logistiknav

Umeå storsatsar som logistiknav

Umeå bygger framtidens hamn och bäddar för morgondagens transportlösningar. Bara inom de kommande fem åren genomförs investeringar på över 1,4 miljarder med avsikten att stärka Umeå som Europas nordligaste logistiknod för intermodala transporter.

Isabella Forsgren. Foto Inab

– Umeå växer kontinuerligt och bryter därigenom mönstret för hela norra Sverige, och det spiller av sig. Vi är mer kända som universitets- och myndighetsstad men Umeå har ett rikt näringsliv och ett strategiskt läge i Norden med kopplingen mot Finland, säger Isabella Forsgren, infrastukturstrateg på
Inab – Infrastruktur i Umeå AB.
Nu vill Umeå bli uppmärksammat även som logistiknav – särskilt när så många tunga industri- och infrastrukturinvesteringar sker i regionen. Norrbotniabanan har påbörjats liksom förnyelsen av Umeå hamn: där pågår just nu ombyggnad av färjeterminalen, färjepiren samt ytor runt omkring för ca 340 miljoner för att kunna hantera Wasalines nya färja som tas i bruk våren 2021.

Wasalines nya färja Aurora som tas i bruk i vår kommer ha två godsdäck och kombinera batteridrift och LNG-drift med möjlighet att gå på biogas.

Färja i världsklass
Färjan är en av världens modernaste och mest miljövänliga passagerarfärjor som kombinerar landel, batteridrift, LNG och biogas, och kommer trafikera rutten Umeå-Vasa. Den nya färjan kommer ha större kapacitet för gods och kommer i kombination med de investeringar som nu sker i terminalerna i Umeå och Vasa göra att både överfart och last- och lossning kommer ske mycket snabbare.
– Vi storsatsar på frakten, med 60 procent mer kapacitet på fraktdäcket och fyra turer
per dag i stället för två som idag. Vi kommer ha jättebra tider för avgångar från Umeå, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg.
Före Corona stod fraktens andel av omsättningen för 40 procent, och målet är att i framtiden öka denna till 50 procent. För ändamålet har Wasaline har rekryterat och förstärkt på både den finska och svenska sidan, bland annat med en ny fraktdirektör. Pandemin har också förstärkt behovet av att satsa på frakten.
– Just nu är det en kamp för överlevnad, vi har permitterat många, kör med minsta möjliga besättning och har koncentrerat oss på fraktsidan. Men särskilt containersegmentet växer, och där har vi möjlighet att haka på SCA Logistics för vidare transport ner på kontinenten.

Umeå hamn byggs om för att optimera godsflöden, och för att kunna ta emot framtidens fartyg.

Ökade volymer för SCA
SCA Logistics är Umeå hamns stora rederi och logistikaktör som erbjuder transport med RoRo-last på kassetter och i containrar, samt bedriver terminalverksamhet som innefattar lagring och transport med bil och järnväg.
– Containersegmentet har växt med omkring 10-15 procent varje år och vi ser en kraftig ökning kommande år. Idag är vi väldigt spridda över hamnen men med utbyggnaden av kajerna då roro- och containerflödena samlas i inre hamnen kommer det bli en stor förbättring i logistiken.

Containersegmentet har växt med omkring 10-15 procent varje år och vi ser en kraftig ökning kommande år.

Det blir en säkrare arbetsplats, effektivare hantering och bättre service och kvalitet för våra kunder. Satsningen är viktig även ur ett hållbarhetsperspektiv, kan man leverera mer gods till sjöss sparas mycket koldioxid, säger Margareta Gustafsson, terminalchef för SCA Logistics i Umeå.
SCA beslutade hösten 2019 att investera 7,5 miljarder SEK i en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner I Obbola, vilket kommer att öka produktionen från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen.
Det är dessa ökade flöden från 2023, som gjort en utbyggnad av hamnen akut.
– Det har varit en injektion i hela planeringen att framtidsanpassa hamnen, och nu måste man sätta fart. Vissa delar är redan beslutade, men en större plan för hela hamnområdet håller på att utarbetas just nu – där säkerställs förutsättningarna för hamnens utveckling, berättar Isabella Forsgren.
För att möta SCAs ökade godsflöden kommer kajerna förstärkas och byggas ut,
hamnområden ska muddras och containerhanteringen få en ny och bättre plats i inre hamnen, där även roro-flödena hanteras. Mer lagringsytor och förutsättningar för hantering av speicalgods finns också med i planerna. Det handlar om stora övergripande förändringar som kommer att ske de närmaste åren.
– Såklart att det är tajt men vår målsättning är självklart att kunna möta de ökade godsvolymerna från SCA och andra, säger Fredrik Lundberg, vd för Umeå kommunföretag.

Av Klara Eriksson