Autostore stämmer Ocado för patentintrång

november 3, 2020 E-handel , IT/Teknik , Lager
Autostore stämmer Ocado för patentintrång

Artikel ur Intelligent Logistik nummer 4 2020

Autostore har stämt Icas automationspartner Ocado Group för patentintrång i Storbritannien och USA, då man menar att deras robotlösning är en olaglig kopia av Autostores. Ocado har sålt sin lösning till flera livsmedelsjättar i världen, bland annat Kroger, Marks & Spencer och Ica.

 

Ocado grundades år 2000 i Storbritannien som en e-handelsaktör inom livsmedel men har övergått till att sälja sin teknik: en e-handelsplattform och robotlagerlösning, till andra livsmedelsaktörer. Företaget har avtal med en rad globala daligvarujättar som Kroger, Marks & Spencer och Morrisons – och i Sverige Ica.

Ocados robotlösning, som Autostore menar är en olaglig kopia av deras egen. Foto Ocado

Innan Ocado lanserade sin egen robotlösning köpte man själva automationen från andra leverantörer, bland annat Knapp och Swisslog, och Autostore-lösningen finns i två av Ocados tidiga lager i England, där den första installerades 2012. För ett par år sedan gick dock Ocado vidare och utvecklade ett eget, snarlikt robotlagersystem.

Stäms för patentintrång
Autostore, vars teknik utvecklats av norska Hatteland men nu ägs av Thomas Lee Partners, har knorrat sedan Ocado lanserade sin hårdvara. Nu sätter man ned foten och stämmer konkurrenten för patentintrång och olagligt utnyttjande av immateriella rättigheter. Stämningsansökningar är inlämnade till domstolar i både i USA och Storbritannien. Målet är att hindra Ocado och deras partners från att tillverka och sälja robotsystemet.

Karl Johan Lier. Foto Autostore

”Sedan 1996 har Autostore har utvecklat teknologi som revolutionerat detaljhandelslagring och orderuppfyllnad, och som driver tillväxten i e-handeln. Vårt ägarskap till den teknologi som utgör hjärtat i Ocados lagersystem är tydligt, och vi kommer inte att tolerera Ocados forsatta intrång i våra immateriella rättigheter i sitt försök att öka sin tillväxt och förvandla sig till ett globalt teknikföretag” kommenterar Autostores vd och koncernchef Karl Johan Lier.

Vi kommer inte att tolerera Ocados forsatta intrång i våra immateriella rättigheter

Ocado till motvärn
Ocado svarar med att Autostores pressmeddelande är det första bolaget hört i frågan, och att man inte fått några dokument som har med ärendet att göra.
”Vi är inte medvetna om några intrång av några giltiga Autostore-rättigheter och, naturligtvis kommer vi att undersöka eventuella anspråk när vi får fler detaljer” svarar Ocado och fortsätter:
”Vi har flera patent som skyddar användningen av våra system i livsmedelsbutiker och vi undersöker om Autostore har eller avser att bryta mot dessa patent. Vi kommer alltid kraftfullt skydda vår immateriella egendom”

Ocado har bland annat sålt sin robotlösning till Ica, som ska använda den i sitt nya lager i Brunna, klart 2022. Bild Ica

Avtal med många stora kedjor
Den teknologi som nu Autostore anser är deras har Ocado redan sålt till många stora livsmedelskedjor över världen. I avtalet med amerikanska Kroger, som tecknades 2018, ingår t ex leverans av upp till
20 stycken robotlager i USA, som alltså enligt Autostore innehåller deras patenterade teknologi. Hittills har Kroger aviserat lokalisering för nio av dessa, varav den första väntas öppna i början av nästa år.
Sedan 2018 har Ocado också ett avtal med Ica, som ger butikskedjan exklusiva rättigheter till Ocados e-handelsplattform och teknologi på den svenska marknaden, liksom i Baltikum. Ocados digitala e-handelsplattform ska t ex användas i Icas nya lager i Arendal, som tas i drift i vår – den ingår dock inte i rättstvisten.
Ocados robotlösning – som det hela handlar om ska användas i Icas nya e-handelslager i
Brunna som planeras tas i drift 2022. Om stämningen kan påverka implementeringen av Icas lager i Brunna är dock oklart.
– Vi kommenterar generellt inte pågående rättsprocesser eller vilka följder de kan ha för
andra parter, skriver Karl Johan Lier i ett mail till redaktionen.

av Hilda Hultén