Tre svenska projekt föreslås få medfinansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa

oktober 2, 2018 Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart

De tre projekten berör utbyggnad av Ystads hamn, Svealandstrafikens inköp av biogas- och elbatteribussar samt Swedavias och Luftfartsverkets utveckling av flygtrafikledningstjänster.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) syftar till att åtgärda brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Fonden ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. I den andra ansökningsomgången av utlysningen föreslås bland annat två projekt med svenska partners att beviljas totalt cirka 44 miljoner euro.

Den 27 september tog medlemsländerna i transportkommittén för fonden ställning till kommissionens förslag om fördelning av pengarna. Därefter tas det formella beslutet av kommissionen efter att EU parlamentet har haft rätt att tycka till.

De tre projekten som föreslås få medfinansiering är:

  • Örebro-Västmanland Public Transport Roll-Out of Biogas and Electric Buses
  • Cargo Capacity Upgrade and LNG Bunkering. Swinoujscie – Ystad Maritime Link, där Ystad hamn ska bygga två nya färjelägen som ska kunna ta emot nya mer miljövänliga färjor.
  • SESAR Deployment Programme Implementation – 2018.  SESAR ska bidra till att modernisera Europas flygledningssystem, sänka kostnader och förbättra kapacitet, säkerhet och miljöpåverkan.