Trafikverkets ledning censurerade klimatrapport

december 15, 2015 Infrastruktur , Miljö/CSR , Transport
Trafikverkets ledning censurerade klimatrapport
Trafikverket anser att teknikutveckling och fossilfria drivmedel räcker för att få ned koldioxidutsläppen i transportsektorn. Foto Trafikverket

Trafikverket anser att teknikutveckling och fossilfria drivmedel räcker för att få ned koldioxidutsläppen i transportsektorn. Foto Trafikverket

Trafikverkets ledning tog bort sin egen klimatrapport ur underlaget till nya infrastrukturproppen, berättar anonyma medarbetare på verket för Sveriges Radio.

Rapporten skulle ha ingått i det underlag som Trafikverket nyligen lämnade till regeringen inför den stora infrastrukturpropositionen som ska läggas fram nästa år. Tjänstemän på Trafikverket som inte vågar framträda med namn,tycker att myndigheten prioriterar ned klimatfrågan.
Nästa år ska regeringen lägga fram en infrastrukturproposition för perioden 2018-2029. Den får stor betydelse för om Sverige ska nå sitt klimatmål för transportsektorn till 2030 – en fossiloberoende fordonsflotta.
Trafikverket står för det viktigaste underlaget till propositionen och tanken var att myndigheten skulle skicka med en drygt 120 sidor lång klimatrapport till politikerna.
Men rapporten stoppades av Trafikverkets ledning när det övriga underlaget publicerades i slutet på november.
– Trafikverket har hela tiden tyckt att man kan rulla på som om ingenting har hänt sedan 70- 80-talet, säger en tjänsteman på Trafikverket som vill vara anonym, till sr.se.
–Det är magstarkt just när klimatkrisen är så alarmerande och påtaglig så låtsas man att det går bra ändå.

“Teknikutveckling räcker”

Den stora skillnaden mellan den stoppade rapporten och de skrivelser om klimatet som finns med i det underlag som skickats ut på remiss är att Trafikverket nu lägger fokus på att teknikutveckling och fossilfria drivmedel räcker för att få ned koldioxidutsläppen i transportsektorn.
I den stoppade klimatrapporten är slutsatsen att bil- och lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att nå målet. Det skulle kräva obekväma politiska beslut.
– Det skulle rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän på alla nivåer, säger den anonyme tjänstemannen på Trafikverket.


Läs mer