Växande utländskt intresse för svenska logistikfastigheter

december 15, 2015 Fastigheter , Forskning
Växande utländskt intresse för svenska logistikfastigheter
- God tillgång till billigt kapital, tillsammans med en övervikt av köpare med lång investeringshorisont, har lett till kraftigt sjunkande direktavkastningskrav, säger Jakob Pettersson. Foto Newsec

– God tillgång till billigt kapital, tillsammans med en övervikt av köpare med lång investeringshorisont, har lett till kraftigt sjunkande direktavkastningskrav, säger Jakob Pettersson.
Foto Newsec

Internationella investerare har den senaste tiden markant ökat sin andel av den svenska transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter, visar Newsecs senaste Property outlook.

Hittills under 2015 har internationella investerare fördubblat sin relativa investeringsvolym jämfört med samma period 2014 och står nu för cirka 30 procent av transaktionsvolymen, den högsta investeringsvolymer från internationella aktörer sedan 2008. Newsec bedömer att den totala transaktionsvolymen under 2015 kommer att uppgå till cirka 135 miljarder.

NREP-köpet näst största affären

Större transaktioner har varit flera under 2015. Ett exempel är amerikanska kapitalförvaltaren Blackstones köp av Obligo, med bl a fastigheter i Sverige för cirka 9,5 miljarder, främst kontors- och logistikfastigheter i Stockholm och Göteborg. Transaktionen är också intressant för att Blackstone tidigare varit aktiva på den svenska fastighetsmarknaden och nu åter investerar i Sverige. Även danska investerare är tillbaka. Ett danskt konsortium finansierat av danska pensionspengar stod för årets näst största affär, då de förvärvade NREPs stora logistikportfölj för cirka 4,4 miljarder.

– Ett ökat inflöde av utländskt kapital har tidigare kännetecknat slutet på en uppgångsfas i fastighetscykeln, som sedan följts av fallande fastighetsvärden. I dagens marknad, med stort tillflöde av främst pensionskapital, tillsammans med ett fortsatt lågränteklimat finns ännu inga tendenser till fallande värden, kommenterar Jakob Pettersson, Head of Research, Newsec Sweden.

– God tillgång till billigt kapital, tillsammans med en övervikt av köpare med lång investeringshorisont, har lett till kraftigt sjunkande direktavkastningskrav, främst i kommersiella segment i bästa läge, säger Jakob Pettersson.

Nytt transaktionsrekord

Ännu lägre räntenivå, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering samt låga vakansrisker gör att direktavkastningskraven för fastigheter har fortsatt sjunka under 2015. Trots historiskt höga fastighetspriser bedömer Newsec att sannolikheten för en kraftig nedjustering av fastighetsvärden är liten den närmsta tiden. Samtidigt förutspås ett nytt rekordår på transaktionsmarkanden 2015.


Läs mer