Tillförordnad gd i Trafikverket

februari 27, 2015 Infrastruktur

Torbjörn Suneson har utsetts som tillförordnad generaldirektör på Trafikverket när Gunnar Malm lämnar i slutet av februari.

Torbjörn Suneson har det senaste året arbetat som senior rådgivare på Trafikverket.
– Jag är nöjd med att vi nu har en tf generaldirektör för Trafikverket på plats, då Gunnar Malm lämnar posten den 28 februari. Det gör att vi i lugn och ro kan arbeta för att så snart som möjligt utse en ordinarie. Posten som generaldirektör för Trafikverket är central för regeringen och för transportsektorn.

– Det är viktigt att den person som regeringen slutligen utser har alla de kvalifikationer som krävs för uppgiften. Rekryteringsprocessen är inne i ett avgörande skede, men det är en process som måste få ta tid. Tills vi är ända framme känns det bra att Torbjörn Suneson leder verksamheten, kommenterar infrastrukturminister Anna Johansson. skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Trafikverket har mött hård kritik för problemen på järnvägarna. Trafikverket väntas med den nya regeringen också få en större roll för att samordna verksamheten kring service och underhåll för att uppnå bättre tillförlitlighet och tidhållning i tågtrafiken.


Läs mer