Testkörning gjord av nya Suezkanalen

augusti 4, 2015 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

De första lastfartygen har passerat genom Egyptens nybyggda Suez-kanal, som en testkörning inför den officiella invigningen i augusti, rapporterar internationella medier.

Bygget av den nya kanalen påbörjades för mindre än ett år sedan och är nu alltså i funktion. Kanalen löper intill delar av den 150 år gamla, ursprungliga Suexkanalen och möjliggör trafik i två riktningar. Den nya kanalen öppnar också för större fartyg och ökad därmed godskapaciteten på Suezkanalen, skriver BBC. 

Sinaihalvön, som gränsar till kanalen, är en bas för militanta islamister, som har dödat hundratals människor sedan militären störtade president Mohammed Morsi 2013. Därför undergavs testkörningen under stort säkerhetspådrag, med både helikoptrar och båtbevakning. 

Räknar med handelsökning 

Suezkanalen binder samman medelhavet och röda havet och är en av världens viktigaste godslänkar, en kroppspulsåder för handeln mellan Europa och Asien. I nuläget står kanalen för 7 procent av den globala sjöfrakten och är en av Egyptens främsta internationella inkomstkällor. Enligt Egyptens president  Abdel Fattah al-Sisi kommer utbyggnaden av kanalen gynna handeln och öka sysselsättningen i landet. 

FAKTA NYA SUEZKANALEN

Projektet har en budget på 8,5 miljarder dollar och bygget har pågått sedan augusti 2014. 

Den nya 72 kilometer länga kanalen förväntas öka omsättningen för kanalen från dagens 5,3 miljarder dollar till 13,2 miljarder dollar år 2023. Då kommer antalet passager kunna öka från dagens 49 till 97 fartyg per dag.

Transittiden i södergående riktning minskar från 18 till 11 timmar tack vare utbyggnaden. 

Källa: Suez Canal Authority


Läs mer